Курсова робота: Автоматизація обліку зносу та амортизації основних засобів (Код: 359)

Рейтинг:
Курсова робота: Автоматизація обліку зносу та амортизації основних засобів
zoom Увеличить изображение
Цена: 85.00 грн
Количество: 

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНЗАЦІЯ РОБОТИ БУХГАЛТЕРІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ……………………………6

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ……………………………………………………………10

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КСБО

3.1 Норматинно-довідникове забезпечення обліку зносу та амортизації основних засобів…………………………………………………………………18

3.2 Збір та накопичення первинної інформації з обліку зносу та амортизації основних засобів…………………………………………………………………20

3.3 Обробка облікової інформації, аналітичний та синтетичний облік зносу та амортизації основних засобів…………………………………………………...22

ВИСНОВОК……………………………………………………………………...32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...34

ВСТУП

Актуальність дослідження. В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів.

Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є нематеріальні активи.

Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВКИ

Можемо зробити висновок, що документування зносу та амортизації основних засобів можна охарактеризувати як письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.

Для документування розрахунків по зносу та амортизації основних засобів існує велика кількість документів, кожен з яких має певні особливості у його заповнені, тому при їх фіксації бухгалтеру потрібно бути дуже уважним. Варто наголосити, у зв'язку зі змінами в законодавстві, які час від часу змінюють свої вимоги щодо тих чи інших документів потрібно постійно слідкувати, для уникнення розбіжностей.

Повний варіант роботи після придбання 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Господарський Кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003 р. №436-ІУ [Електронний ресурс]/ Україна. Верховна Рада. - Спосіб доступу: http: // www.liga.net
  2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, торгівельно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: наказ Міністерства фінансів України від 11.07. 2004 р. №69 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]/ Україна. Міністерство фінансів. - Спосіб доступу: http: // www.liga.net

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара