Побудова та призначення оборотної відомості в синтетичному та аналітичному обліку (Код: 44)

Рейтинг:
Побудова та призначення оборотної відомості в синтетичному та аналітичному обліку
zoom Увеличить изображение
Цена: 20.00 грн
Количество: 

 План
Вступ..............................................................................................3
Питання 16Побудова та призначення оборотної відомості в синтетичному та аналітичному обліку...........................................................................4
Питання 17 Класифікація рахунків по відношенню до бухбалансу. Особливості позабалансових рахунків.....................................................................7
Задача №1 варіант 7...........................................................................9
Задача №2 варіант 7..........................................................................12
Список використаної літератури..........................................................15

Вступ
Для прийняття управлінських рішень та передачі інформації про діяльність підприємства, користувачам потрібно мати дані про його виробничо - фінансову діяльність, а для цього необхідно обліковувати всі процеси, які відбуваються на підприємстві.
Господарський облік – це система спостереження, вимірювання і реєстрації господарських процесів з метою контролю та управління ними.
Для успішного використання показників обліку в управлінні вони повинні відповідати певним вимогам.
Найважливішими з них є : порівнянність показників обліку з показниками плану; своєчасність, точність і об'єктивність; повнота, ясність і доступність; економічність і раціональність.
Порівняння показників обліку з показниками плану потрібне для здійснення контролю за виконанням планових завдань. Воно ґрунтується на єдності змісту і методів обчислення планової та облікової інформації. При невідповідності цих показників їх неможливо порівнювати і робити правильні висновки щодо виконання плану та причин відхилення від нього.
Система показників обліку будується відповідно до показників плану.
Облік охоплює також окремі господарські явища, не передбачені планом (непродуктивні витрати і витрати від браку продукції, простоїв, нестачі та псування матеріальних цінностей при зберіганні, збитки від стихійного лиха та ін.), але потрібні для аналізу результатів його виконання, виявлення резервів подальшого поліпшення роботи.
Своєчасність обліку має особливе значення за сучасних умов господарювання. Для прийняття правильних управлінських рішень в динамічних ринкових ситуаціях керівництву необхідна своєчасна, оперативна і аналітична інформація про витрати, доходи й результати діяльності підприємства. Тільки за умови своєчасності облікова інформація може бути використана для контролю за виконанням планових завдань, своєчасного усунення недоліків

Графічний матеріал:
Рис. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Контрольна робота №1 ВАРІАНТ 7
Згрупуйте господарчі засоби, які характеризують ресурси підприємства, за двома ознаками:
за складом та розміщенням (по функціональній участі у господарчому процесі);
за правом власності на ресурси (по джерелу формування):
1. Конвеєр.
2. Додаткові вкладення в підприємство.
3. Кредиторська заборгованість підприємства за товари (короткострокова).
4. Шафа сушильна.
5. Машини для оздоблювання підборів.
6. Цільове фінансування маркетингових досліджень ринків збуту у Києві.
7. Хімікати (сировина) на складі підприємства.
8. Фурнітура на складі.
9. Заборгованість підприємства дослідно-експериментальному заводу (короткострокова).
10. Електролічильники.
11. Заборгованість підприємства по оплаті праці службовцям.
12. Право на використання землею протягом 10 років.
13. Заборгованість держбюджету перед підприємством.
14. Грошові засоби підприємства.
15. Заборгованість підприємства перед банком по короткостроковій позичці.
16. Будинок цеху.
17. Статутний капітал.
18. Цвяхи на складі.
19. Нерозподілений прибуток.
20. Спецодяг зі строком служби більш 1 року.

Контрольна робота №2 Варіант 7
Скласти бухгалтерський баланс за формою №1. Суми проставити самостійно:
1. Витрати майбутніх періодів.
2. Основні засоби (первісна вартість).
3. Довгострокова дебіторська заборгованість.
4. Знос основних засобів.
5. Незавершене будівництво.
6. Статутний капітал.
7. Довгострокові кредити банка.
8. Короткострокові кредити банків.
9. Кредиторська заборгованість за авансами одержаними.
10. Резервний капітал.
11. Гроші в касі.
12. Неоплачений капітал.
13. Готова продукція на складі.
14. Незавершене виробництво.

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара