Контрольна робота:Раціоналізм Нового часу ( Р.Декарт, Г.Лейбніц, Б.Спіноза). (Код: 130)

Рейтинг:
Контрольна робота:Раціоналізм Нового часу ( Р.Декарт, Г.Лейбніц, Б.Спіноза).
zoom Увеличить изображение
Цена: 30.00 грн
Количество: 

План

Вступ………………………………………………………………………………….3

  1. Раціоналізм Нового часу  Р.Декарта…………………………………………...4
  2. Раціоналізм Нового часу  Г.Лейбніца………………………………………….6
  3. Раціоналізм Нового часу  Б.Спінози…………………………………………...9
  4. Бекон Ф. Сочинения: В 2-х т. - М.:1971.- т.2, с.22
  5. Декарт Р. Избранные сочинения. – М.:1970. – с.121

Висновок…………………………………………………………………………….11

Список використаної літератури…………………………………………………..12

Вступ

Філософія Нового часу історичними передумовами свого формування має утвердження буржуазного способу виробництва в Західній Європі, наукову революцію XVI—XVII ст., становлення експериментального природознаства. Вона утверджувала свої засадні принципи в боротьбі з феодальною ідеологію, середньовічною схоластикою, релігією та церквою, продовжуючи духовні надбання епохи Відродження. Найсуттєвішою особливістю філософії Нового часу була орієнтація на природознавство, тісний зв'язок з проблемами методології наукового пізнання, в якому вона вбачала головний засіб морального і соціального оновлення людства, утвердження людської гідності, свободи і щастя. 

Повний варіант роботи після придбання

Висновок

Формування західноєвропейської філософії Нового часу супроводжувалося суттєвими змінами світоглядних настанов і вимагало створення якісно нових уявлень про світ. Зважаючи на це філософія не просто узагальнювала або теоретично підсумовувала процеси, що відбувалися у царині наук, вона була активним учасником цих процесів, саме брала безпосередню участь у формуванні і розвитку нової науки. Саме філософія виробляє відповідну онтологію, принципово нові уявлення про природу. На ґрунті яких розгорталося її конкретно-наукове пізнання. Найбільш суттєвим було створення детерміністський картини світу та матеріалістичного розуміння природи як сукупності матеріальних процесів, пов’язаних між собою причинними зв’язками.

 

Важливим досягненням нової філософії стає розуміння об’єктивності природних процесів, створення самого поняття об’єктивності природних процесів, створення самого поняття об’єктивного закону природи. Особливого значення набуває проблема достовірності знання і методів його досягнення. І якщо у визначенні мети наукового пізнання майже всі філософи XVII ст. сходяться, то осмислення способів і методів цього пізнання, розуміння шляхів, що ведуть до істини, породжують два протилежних методологічних напрямів: емпіризм і раціоналізм.

Повний варіант роботи після придбання

 

Список використаної літератури

 

  1. Бекон Ф. Сочинения: В 2-х т. - М.:1971.- т.2, с.22
  2. Декарт Р. Избранные сочинения. – М.:1970. – с.121  
  3.                Повний варіант роботи після придбання

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара