Контрольна робота: Німецький суб’єктивний ідеалізм: Кант та Фіхте (Код: 129)

Рейтинг:
Контрольна робота: Німецький суб’єктивний ідеалізм: Кант та Фіхте
zoom Увеличить изображение
Цена: 30.00 грн
Количество: 

План

Вступ…………………………………………………………………………3

1. Теорія пізнання та етичні погляди І .Канта……………………………4

2. Суб'єктивний ідеалізм та діалектика у філософії Й.Фіхте…………….8

Висновок……………………………………………………………………..10

Список використаної літератури…………………………………………..11

Вступ

В кінці ХУШ - першій половині XIX століття бурхливий розвиток філософії був пов"язаний з Німеччиною.

Керуючись принципом діалектико - матеріалістичного детермі­нізму, потрібно підкреслити специфіку та суперечливість соціально-економічного та історичного розвитку Німеччини цього часу, що знайшло свій прояв в німецькій думці взагалі і в філософії зокрема. Філософія розвивалась у умовах країни, де буржуазні перетворення запізнилися. Німецька буржуазія, налякана першими європейськими буржуазними революціями, йшла часто на компроміс зі своїм феодальним дворянством, а, з іншого боку, об'єктивно була зацікавлена в швидкому розвитку капіталізму, продуктивних сил, виробництва. Якщо у Франції, наприклад, революції передував розвиток матеріалізму, то в Німеччині переважала ідеалістична філософія.

Повний варіант роботи після придбання

Висновок

У філософії Канта поєднані матеріалізм (визнання об'єктивного існування «речей у собі») та ідеалізм (твердження про апріорні форми споглядання і розсудку) з агностицизмом (заперечення пізнання об'єктивної дійсності). Це своєрідний компроміс між матеріалізмом та ідеалізмом.

 

Повний варіант роботи після придбання

 

Список використаної літератури

1. Філософія. Курс лекцій. Навч. Посібник / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський та ін. – К.: Либідь, 1994

2.  Антологія світової філософії. У 4 т. М.: Думка|гадка|, 1971. Т.3.

3. Гегель Г. Наука логіки. Соч. у 3 т. М.: Думка|гадка|, 1970.

4. Гулига А.В. Німецька класична філософія. М.: Думка|гадка|, 1986.

5. Гулига А.В. Кант. М., «Молода гвардія», 1977. 304 с. мул. (ЖЗЛ|. Серія біографій. Вип. 7 (570)

Повний варіант роботи після придбання

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара