Дипломна робота: Аналітична оцінка витрат і обгрунтування напрямів мінімізації для реалізації стратегії розвитку С.Г. підприємств Миколаївського району (Код: 118)

Рейтинг:
Дипломна робота: Аналітична оцінка витрат і обгрунтування напрямів мінімізації для реалізації стратегії розвитку С.Г. підприємств Миколаївського району
zoom Увеличить изображение
Цена: 200.00 грн
Количество: 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИТРАТ І ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ МІНІМІЗАЦІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЪВСЬКОГО РАЙОНУ

2.1. Аналіз умов господарювання сільськогосподарських підприємств Миколаївського району

2.2. Аналітична оцінка витрат на виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції підприємствами району

2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

 1. Обґрунтування напрямів мінімізації для реалізації стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств Миколаївського району
 2. Андреюк Н. В. Планування діяльності підприємства /
  Н. В. Андреюк, І. В. Минчинська. – Ірпінь, 2005. – 162 с.
 3. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: [уч. пос. для вузов] / под ред. М.П.Любушина – М.: ЮНИТИ-ДАНА,с.
 4. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: [учеб.пособ.] / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко. – СПб.: Универ, 2008. – 392 с.
 5. Бєлов М. А. Планування діяльності підприємства / М. А. Бєлов,
  Н. М. Євдокимова. – К.: КНЕУ, 2008. – 252 с.
 6. Бець М. Планування рентабельності виробництва / М. Бець // Економіка України. – 2007. – №2. – С. 40-45.
 7. Біла О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / О. Г. Біла // Фінанси України. – 2008. – № 4 – С. 73-79.

РОЗДІЛ 3.  ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ДЕРЖАВНІЙ ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВІЙ КОРПОРАЦІЇ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

3.1.   Первинний облік витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

3.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

3.3. Вдосконалення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Миколаївський портовий елеватор»  (далі–елеватор) розташований у м. Миколаєві на території ДП ”Миколаївський морський торгівельний порт”.

Миколаївський портовий елеватор був побудований в 1930 році. На цей час це підприємство було  одним  з найбільших елеваторів у державі та Європі і третім у світі, справжнім еталоном вітчизняного портового елеваторного будівництва.

Елеватор розташований на набережній і тому відвантаження зерна на судна ведеться прямо з робочої башти сьома судновими трубами, пропускною здатністю до 300 тонн за годину кожна.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВКИ

Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Миколаївський портовий елеватор»  (далі–елеватор) розташований у м. Миколаєві на території ДП ”Миколаївський морський торгівельний порт”.

На підприємстві збільшилась сплата податку на додану вартість, який складав у 2010 р. - 1581 тис. грн., у 2011 р. - 2506 тис. грн., у 2012 р. – 5782 тис. грн., тобто у 2012 р. у порівнянні з 2010 р. на 4201  тис. грн. більше, а у порівнянні з 2011 р. на 3276 тис. грн. більше. Збільшилась собівартість продукції у 2012 р. у порівнянні з 2010 р. на 7496 тис. грн., відносно 2011 р. на 6107 тис. грн., що мало вплив на збільшення витрат на збут у 2012 р. відносно 2010 р. на 134 грн., відносно 2011 р. на 102 тис. грн.

Збільшились матеріальні витрати на 2488 тис. грн.., витрати на оплату праці на 5107 тис. грн.., що мало вплив на збільшення відрахувань на соціальні заходи на 1819 тис. грн.., також зросли інші операційні витрати на 9806 тис. грн.. У 2012 р. відносно 2011 р. збільшились матеріальні витрати на 1235 тис. грн.., витрати на оплату праці на 3879 тис. грн.., що мало вплив на збільшення відрахувань на соціальні заходи на 1350 тис. грн.., також зменшились інші операційні витрати на 540 тис. грн..

У 2012 р. у порівнянні з 2010 р. збільшився дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 21638 тис. грн., що мало вплив на збільшення чистого збитку на 984 тис. грн., але податок на прибуток від звичай­ної діяльності збільшився на 1023 тис. грн. У 2012 р. у порівнянні з 2011 р. збільшився дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 13891 тис. грн., що мало вплив на збільшення чистого доходу на 1348 тис. грн., але податок на прибуток від звичай­ної діяльності збільшився на 1469 тис. грн.

Вивчення економічного середовища дозволяє зрозуміти, яким чином формуються і розподіляються ресурси суспільства. Абсолютно очевидно, що ці знання є життєво необхідними для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Миколаївський портовий елеватор», оскільки вона якраз і будує свою діяльність на використанні ресурсів. При розгляді економічного середовища ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Миколаївський портовий елеватор» слідують звернути увагу на наступні чинники:

- характер економіки і економічних процесів (зокрема вплив інфляції і дефляції);

- система оподаткування і якість економічного законодавства;

- масштаби урядової підтримки сільського господарства;

- загальна кон’юктура національного ринку;

- розміри і темпи зміни розмірів ринку;

- розміри і темпи зростання сегментів ринку відповідно до інтересів ПАТ

Повний варіант роботи після придбання

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Андреюк Н. В. Планування діяльності підприємства /
  Н. В. Андреюк, І. В. Минчинська. – Ірпінь, 2005. – 162 с.
 2. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: [уч. пос. для вузов] / под ред. М.П.Любушина – М.: ЮНИТИ-ДАНА,с.
 3. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: [учеб.пособ.] / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко. – СПб.: Универ, 2008. – 392 с.
 4. Бєлов М. А. Планування діяльності підприємства / М. А. Бєлов,
  Н. М. Євдокимова. – К.: КНЕУ, 2008. – 252 с.
 5. Бець М. Планування рентабельності виробництва / М. Бець // Економіка України. – 2007. – №2. – С. 40-45.
 6. Біла О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / О. Г. Біла // Фінанси України. – 2008. – № 4 – С. 73-79.

 

Повний варіант роботи після придбання

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара