Аудит грошових коштів на поточному рахунку (Код: 42)

Рейтинг:
Аудит грошових коштів на поточному рахунку
zoom Увеличить изображение
Цена: 75.00 грн
Количество: 
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….3 1.Сутність, завдання та організація аудиту грошових коштів на поточному рахунку……………………………………………………………………………….5 2.Нормативно-законодавчі, інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту грошових коштів на поточному рахунку……9 3.Характеристика фінансово-господарської діяльності то фінансового стану підприємства, внутрішнього контролю і організаціі обліку на підприємстві…11 4.План і програма(розширений план) аудиту грошових коштів на поточному рахунку……………………………………………………………………………...25 5.Методика аудиту грошових коштів на поточному рахунку…………………..33 6.Типові та можливі порушення, виявлені при проведенні аудиту грошових коштів на поточному рахунку……………………………………………………..39 7.Оформлення результатів аудиторської перевірки……………………………...41 Висновки та пропозиції……………………………………………………………44 Список використаної літератури………………………………………………….46 Вступ Сучасні підприємства відповідно до умов ринкової економіки здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Адже потрібно підтримувати фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Для цього кожне підприємство повинно мати касу для готівкового розрахунку, а для безготівкового розрахунку та зберігання власних коштів - поточні рахунки в установах банків . Рух грошових коштів суттєво впливає на результати аналізу платоспроможності підприємства та на його подальше існування взагалі. Томудля будь-якого пібприємства дуже важливо створити належні умови для чіткогоконтролю за рухом грошових коштів, зокрема це стосується внутрішнього ізовнішнього контролю. Окремі питання зазначеної проблеми досліджувалися у працях вітчизняних науковців - Білик М.Д., Білуха М.Т., Давидов Г.М., Савченко В.Я.,Усач Б.Ф. та інші. Основною метою роботи є розгляд задач таметодика проведення аудиту грошових коштів у відповідності з міжнароднимистандартами аудиту. Відповідно до мети вирішено наступні завдання: розкрити сутність, завдання та організація аудиту грошових коштів на поточному рахунку; проаналізувати нормативно-законодавчі, інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту грошових коштів на поточному рахунку; провести характеристику фінансово-господарської діяльності то фінансового стану підприємства, внутрішнього контролю і організаціі обліку на підприємстві; розробити план і програму(розширений план) аудиту грошових коштів на поточному рахунку; визначити методику аудиту грошових коштів на поточному рахунку; виявити типові та можливі порушення , виявлені при проведенні аудиту грошових коштів на поточному рахунку; забезпечити оформлення результатів аудиторської перевірки. Об’єктом у данній роботі є процес аудиту грошових коштів на поточному рахунку Предметом виступають теоретичні та практичні рекомендації аудиту грошових коштів на поточному рахунку При написані курсової роботи були використані різноманітні джерелаінформації, а саме: підручники з аудиту, автореферати на здобуття ступенюкандидата економічних наук, що стосуються аспектів аудиторської діяльностів Україні, монографії та періодичні видання. Графічний матеріал Рис. 1.1. Схема послідовності аудиту наявності та руху коштів на рахунках у банку Таблиці Таблиця 3.1 - Склад і розміщення майна СТОВ «Спілка селян «Тростянець» за 2013–2012 р.р. [ДодаткиА, Б, В] Таблиця 3.2 - Аналіз складу і розміщення активів СТОВ «Спілка селян «Тростянець» у 2013–2012 р.р.[Додатки А, Б, В] Таблиця 3.3 - Показники ефективності використання оборотних активів СТОВ «Спілка селян «Тростянець» за2013–2012 р.р.[Додатки А, Б, В] Таблиця 3.4 - Показники результатів діяльності СТОВ «Спілка селян «Тростянець» за 2013 – 2012 рр. [Додатки Д, Ж, З] Таблиця 3.5 - Показники ефективності результатів діяльності СТОВ «Спілка селян «Тростянець»за2013–2012 р.р.[Додатки А, Б, В] Таблиця 3.6 - Показники доходу СТОВ «Спілка селян «Тростянець»за2011-2013 рр.[Додатки Д, Ж, З] Таблиця 3.7 - Показники прибутку СТОВ «Спілка селян «Тростянець»у2011-2013 рр. [Додатки Д, Ж, З] Таблиця 3.8 - Показники рентабельності СТОВ «Спілка селян «Тростянець»у2011-2013 рр. Таблиця 3.9 - Показники капіталуСТОВ «Спілка селян «Тростянець»за2013–2012 рр.[Додатки А,Б,В] Таблиця 3.10 - Показники ліквідності балансу СТОВ «Спілка селян «Тростянець» за 2011-2013 рр.[Додатоки А, Б, В] Таблиця 3.11 - Показники платоспроможності СТОВ «Спілка селян «Тростянець» за 2011-2013 рр. План аудиту СТОВ «Спілка селян «Тростянець»Період аудиту: з 1січня по 1лютого 2014 року Програма аудиту СТОВ «Спілка селян «Тростянець» Таблиця 6.1 - Основні порушення при проведенні операцій по рахунках в банках Додатки - Звітність підприємства
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара