Курсова робота: Облік, контроль і аналіз придбання товарів, робіт і послуг в умовах тендерної політики (Код: 111)

Рейтинг:
Курсова робота: Облік, контроль і аналіз придбання товарів, робіт і послуг в умовах тендерної політики
zoom Увеличить изображение
Цена: 90.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ

1.1 Економічний зміст державних закупівель товарів, робіт і послуг

1.2 Законодавчо-нормативне забезпечення порядку проведення тендерних торгів та обліку придбання матеріальних цінностей

1.3 Економічна характеристика бюджетної установи

РОЗДІЛ 2.

ОБЛІК ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

2.1 Документальне оформлення державних закупівель товарів, робіт і послуг

2.2 Аналітичний та синтетичний обтік придбаних товарів, робіт і послуг

2.3 Відображення державних закупівель та придбаних цінностей у звітності бюджетних установ

3. Контроль придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти

3.1 Цілі, завдання і нормативне забезпечення контролю

3.2 Методика контролю

3.3 Узагальнення і реалізація результатів контролю

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 ВСТУП

З переходом України на рейки ринкових відносин зросла потреба кардинальних законодавчих змін системи державних закупівель. За останні декілька років прийнято ряд нормативно-правових документів, що регулюють механізм закупівель за бюджетні кошти. Основним документом є Закон України від 22.02.2000 р. N 1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 1490). В основі даного Закону лежить принцип раціонального та ефективного використання бюджетних коштів та глобального впровадження у сферу тендерних закупівель товарів, робіт та послуг для державних потреб єдиної структурованої системи, що базується на суспільно визнаних опорах ринкової економіки: конкуренції, прозорості, недискримінації та децентралізації. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який контролює і координує державні закупівлі, є Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Вагомим внеском у процес врегулювання держзакупівель на законодавчому рівні є відгук активної маси учасників у вигляді запитів на роз'яснення або скарг про незаконні дії замовників торгів. Однією з причин є просте незнання своїх прав, або можливостей і шляхів їх відстоювання. З метою інформаційної підтримки активних учасників торгів і проведення своєрідного роз'яснення серед початківців, в Україні регулярно проводяться програми підтримки малого та середнього бізнесу. Однак не тільки помилки самих учасників призводять до необ'єктивного результату, часто і самі замовники торгів не помічають своїх помилок. Причиною тому можуть бути активні зміни законодавчої бази в цій сфері, які не встигають відстежувати відповідальні за проведення торгів. Свою роль відіграє також і той факт, що посадові особи часом поєднують багато обов'язків, до яких, на жаль, не входить відповідальність за дотримання встановленої процедури. Більшість учасників не використовують право звернення до замовника за роз'ясненнями тендерної документації, заздалегідь погоджуючись з усіма вимогами та умовами. На практиці часто виходить так, що, фактично маючи контракт на руках, учасник тендера змушений чекати рішення уповноваженого органу з цієї закупівлі, бо один з конкурентів скористався правом на оскарження будь-яких помилок у тендерній документації або неправомірних дій замовника. Часто в такій ситуації уповноважений орган оголошує результати торгів недійсними, або замовник, переглянувши умови документації в новій редакції, вибирає вже іншого переможця. А з огляду на те, що процес державних закупівель триває часом не один місяць, такий результат може негативно вплинути на фінансовий стан претендента. І все-таки практика показує, що будь-який суб'єкт ринку активно використовуючи свої права, може досягти бажаного, тому обрана тема курсової роботи є досить актуальною. Мета курсової роботи — розкрити облік, контроль і аналіз придбання товарів, робіт і послуг в умовах тендерної політики. Відповідно до мети вирішено наступні завдання: розкрити економічний зміст державних закупівель товарів, робіт і послуг; визначити законодавчо-нормативне забезпечення порядку проведення тендерних торгів та обліку придбання матеріальних цінностей; виконати економічну характеристику бюджетної установи досладити документальне оформлення державних закупівель товарів, робіт і послуг провести аналітичний та синтетичний обтік придбаних товарів, робіт і послуг проаналізувати відображення державних закупівель та придбаних цінностей у звітності бюджетних установ запропонувати цілі, завдання і нормативне забезпечення контролю дослідити методику контролю узагальнити і реалізізувати результати контролю Об’єктом дослідження виступають придбання товарів, робіт і послуг в умовах тендерної політики Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Кристал» Предметом дослідження виступає процес дослідження придбання товарів, робіт і послуг в умовах тендерної політики Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Кристал» Основні положення курсового дослідження базуються на законодавчих актах і нормативних документах України, критичному аналізі сучасних праць вітчизняних і зарубіжних авторів.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВКИ

Проведено аналіз придбання товарів, робіт і послуг в умовах тендерної політики. Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Кристал» - позашкільний навчальний заклад, основною діяльністі якого є спортивна підготовка дітей, підлітків та молоді. Засновником Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Кристал» є управління у справах сім’ї, молоді та спорт Херсонської обласної державної адміністрації. Засновник здійснюг фінансуванн школи, її матеріально-технічне забезпечення (Додаток А). Головною метою Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Кристал» є задоволення потреб громадян і суспільства і держави у позашкільному вихованні молоді. Мета спортивної підготовки в Спеціалізованій дитячо-юнацької школі олімпійського резерву з футболу «Кристал» - досягнення максимальні можливого для конкретного індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичної і психологічної підготовленості у футболуі. Основні завдання спортивної підготовки в Спеціалізованій дитячо-юнацької школі олімпійського резерву з футболу «Кристал»: - всебічний гармонійний розвиток особистості; - фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізкультури спорту; - формування спеціальних знань, умінь і навичок, потрібних для успішної діяльності у футболуі; - засвоєння техніки і тактики обраного виду спорту; - забезпечення потрібного рівня розвитку рухових якостей, можливосте функціональних систем організму, що несуть основне навантаження у футболуі; - виховання належних моральних і вольових рис; - забезпечення необхідного рівня спеціальної підготовленості; - здобуття теоретичних знань і практичного досвіду, потрібних для успішні тренувальної та змагальної діяльності; - формування теоретичних і практичних навичок суддівства І обраного вид спорту. У 2012 році відносно зросли витрати на матеріали і продукти харчування відносно 2010 р. на 233,3 тис. грн., відносно 2011 р. зменшились на 29,9 тис. грн. У 2012 році зросла вартість основних засобів, тобто залишкова вартість основних засобів відносно 2010 р. на 3781 тис. грн., відносно 2011 р. зменшились на 1810 тис. грн. Це говорить про те, що у 2012 р. було продано частину основних засобів. Питання про запровадження аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ, як відомо, має в Україні досить тривалу передісторію. Науковими дослідженнями і практикою було доведено, що причиною значних втрат бюджету є: а) нечіткі формулювання положень, часті зміни у бюджетному законодавстві; б) відсутність публічної оцінки бюджетного управління на всіх рівнях відповідальності; в) слабкість профілактичної спрямованості державного фінансового контролю; г) відсутність у законодавстві жорсткої відповідальності за допущені зловживання і серйозні бюджетні правопорушення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний кодекс - Бюджетний Кодекс України від 21.06. 2001 р. № 2542 - III.

2. Порядок № 228 - Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання доходів і видатків бюджетних установ і організацій".

3. Бюджетна класифікація № 604 - Наказ МФУ від 27.12.2001 р. "Про бюджетну класифікацію та її затвердження".

4. План рахунків і Порядок їх застосування № 114 - Наказ ГУДКУ МФУ від 10.12.99 № 114 "Про затвердження рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ".

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара