Факторний аналіз прибутку сільськогосподарського підприємства (Код: 46)

Рейтинг:
Факторний аналіз прибутку сільськогосподарського підприємства
zoom Увеличить изображение
Цена: 75.00 грн
Количество: 
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Поняття прибутку підприємства та основні джерела його формування….5 2. Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства і організації аналітичної роботи………………………………15 3. Факторний аналіз балансового прибутку за адитивною залежністю……34 4. Побудова та аналіз мультиплікативних моделей для вивчення динаміки прибутку від виробничої діяльності……………………………………………41 5. Шляхи та резерви збільшення суми прибутку сільськогосподарського підприємства……………………………………………………………………44 Висновки…………………………………………………………………………49 Список використаної літератури………………………………………………51 Вступ Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Загальна економічна теорія визначає роль економіки так: „У реальній дійсності прибуток - кінцева мета і рушійний мотив товарного виробництва і ринкової економіки. Це головний стимул і основний показник ефективності будь-якого підприємства і фірми”. [1, с. 19] Дійсно, важко переоцінити значення прибутку в загальній системі вартісних інструментів управління підприємством. Керівнику будь-якого підприємства на практиці приходиться приймати безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне прийняте рішення, що стосуються ціни, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації продукції, в остаточному підсумку позначається на фінансових результатах підприємства, тому розробка методології управління прибутком на підприємстві на сьогодення є однім з найбільш гострих теоретичних і практичних завдань для фахівців в галузі економіки і фінансів. Проблематика управління прибутком докладно досліджена в багатьох роботах вітчизняних та іноземних авторів, як Л. Абалкін, В. Бурк’є, О. Віханський, І. Герчікова, М. Моісєєв, Б. Соловйов, Д. Львів, Б. Райзберг, Р. Фатхутдінов, а також М. Аллі, І. Ансофф, П. Друкер, М. Кастельс, Ф. Котлер, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, Д. Тапскотт, Дж. Харвей, М. Хаммер, К. Холінг й ін. У роботах деяких дослідників (С. Бороздін, С. Волков, І. Мацкуляк, Г. Животів, П. Половинкін, Л. Лисенко, П. Сімуш, Ф. Суслов, Л. Нікулін, П. Пімашков, О. Сагайдак, І. Ушачов, Ю. Ципкін, Н. Еріашвілі) та інші. Методичні аспекти управління прибутком висвітлені недостатньо докладно і тому є потреба в подальшій науковій розробці. Метою курсової роботи є проведення факторного аналізу прибутку сільськогосподарського підприємства. Завданнями, за допомогою яких вирішується ця проблема, є: розкрити поняття прибутку підприємства та основні джерела його формування; провести економічну характеристику господарсько-фінансової діяльності підприємства і організації аналітичної роботи; виконати факторний аналіз балансового прибутку за адитивною залежністю; побудувати то провести аналіз мультиплікативних моделей для вивчення динаміки прибутку від виробничої діяльності; розробити шляхи та резерви збільшення суми прибутку сільськогосподарського підприємства Об’єктом дослідженняє процес проведення факторного аналізу прибутку сільськогосподарського підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичні аспекти проведення факторного аналізу прибутку сільськогосподарського підприємства. Методологічною основою досліджень слугували діалектичні методи пізнання та основні положення економічної теорії. Теоретичні аспекти обліку досліджувалися з використанням основних методів аналізу та синтезу. Історичний і логічний методи використовувались для визначення й уточнення складу прибутку. Методи спостереження, групування, порівняння та вибіркового обстеження застосовувались при вивченні сучасного стану проблем обліку та оцінки основних засобів. Джерелом інформації виступали річні звіти підприємства, первинні документи, зведені регістри, фінансова та інші види бухгалтерської звітності. Графічний матеріал Рис. 1.1 Функції прибутку підприємства [7, c. 134] Рис. 2.1 Динаміка та структура доходів від реалізації та позареалізаційною діяльністю підприємства Таблиці Таблиця 1.1 - Класифікація видів прибутку підприємства [12, с.136] Таблиця 2.1 - Показники результатів діяльності СТОВ «Благовість» за 2011 – 2013рр. тис.грн. Таблиця 2.2 - Показники майна СТОВ «Благовість» за 2011 – 2013 рр., тис. грн. Таблиця 2.3 - Показники стану та руху основних засобів СТОВ «Благовість»за 2011–2013 рр.[ДодаткиВ, В1, В2] Таблиця 2.4 - Показники структури основних засобів СТОВ «Благовість»за 2011–2013 рр.[ДодаткиК, Л, М] Таблиця 2.5 - Періоди обороту поточних активів СТОВ «Благовість» за 2011-2013 рр. Таблиця 2.6 - Аналіз динаміки основних показників використання оборотних активів і впливу чинників на економічний результат від прискорення оборотності СТОВ «Благовість» за 2011-2013 рр. Таблиця 2.7 - Показники витрат і відрахувань СТОВ «Благовість» за 2011–2013 рр. [Додатки Г, Д, Ж] Таблиця 2.8 - Показники операційних витрат за елементами СТОВ «Благовість»за 2011–2013 рр.[Додатки Г, Д, Ж] Таблиця 2.9 - Показники доходу СТОВ «Благовість» за 2011–2013 рр. [Додатки Г, Д, Ж] Таблиця 2.10 - Показники ліквідності балансу СТОВ «Благовість» за 2011-2013 рр. [Додаток А] Таблиця 2.11 - Показники фінансової стійкості підприємства у 2011–2013 рр. Таблиця 2.12 - Узагальнюючі показники оцінки фінансової стійкості СТОВ «Благовість» у 2011–2013 рр. Таблиця 2.13 - Показники платоспроможності СТОВ «Благовість» за 2011-2013 рр. Таблиця 3.1 - Показники прибутку СТОВ «Благовість» за 2011–2013 рр. [Додатки Г, Д, Ж] Таблиця 3.2 - Аналіз прибутку по факторах за 2011-2012 рр., тис. грн. Таблиця 3.3 - Зведення впливу факторів на дохід від реалізації робіт в 2011-2012 рр. Таблиця 3.4 - Аналіз прибутку по факторах за 2012-2013 рр. Таблиця 3.5 - Зведення впливу факторів на прибуток в 2012-2013 рр. Додатки - Звітність підприємства в ексель
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара