Порядок переміщення через митний кордон України об’єктів права інтелектуальної власності (Код: 116)

Рейтинг:
Порядок переміщення через митний кордон України об’єктів права інтелектуальної власності
zoom Увеличить изображение
Цена: 75.00 грн
Количество: 

 

1 

План
Вступ.....................................................................................3
Розділ 1. Інтелектуальна власність, як правова категорія
1.1 Аналіз нормативно-правових актів що регламентують процедуру пропуску на митну територію України об'єктів права інтелектуальної власності......................................................................................6
1.2 Інтелектуальна власність в митному законодавстві України......9
Розділ 2. Порядок переміщення через митний кордон товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
2.1 Реєстрація товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності....................................................................................20
2.2 Митний контроль товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності....................................................................................25
2.3 Призупинення переміщення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності...............................................................28
Висновки .............................................................................33
Список використаної літератури................................................36
Додатки...............................................................................37
Розділ 1.
Інтелектуальна власність, як правова категорія
1.1 Аналіз нормативно-правових актів що регламентують процедуру пропуску на митну територію України об'єктів права інтелектуальної власності.
За вимогами чинного законодавства України, а саме: п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII [4] переміщення через митний кордон товару із порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг охоплюється поняттям неправомірного використання торговельної марки без дозволу уповноваженої на те особи, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.
До нормативно-правових актів, якими врегульовуються відносини, пов'язані з набуттям та здійсненням права власності на конкретні об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, права на знак для товарів та послуг, а також якими визначаються способи захисту відповідного права, належать такі: книга четверта «Право інтелектуальної власності» ЦК України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [2]; глава 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності» ГК України від 16 січня 2003 р. № 436-IV [3]; Закон про охорону прав на знаки для товарів та послуг; розділ X «Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності» Митного кодексу України від 11 липня 2002 р. № 92-IV [1] тощо.
Не зупиняючись на правових підставах набуття та здійснення права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, відразу ж звернімося до можливих засобів захисту відповідного права.
Так, ч. 1 ст. 432 ЦК передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу [3]. Зазначеною правовою нормою (ч. 2 ст. 16 ЦК) визначені загальні способи захисту прав інтелектуальної власності. Причому перелік цих способів захисту не є вичерпним з огляду на вміщений у цій статті припис, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, який встановлений договором або законом.
В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 432 ЦК [3] у випадках та в порядку, встановлених законом, суд може постановити рішення про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності.Таким чином, у випадку переміщення через митний кордон товару із порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів та послуг), особа може звернутись до суду із вимогою про зупинення пропуску через митний кордон України цих товарів.
Слід підкреслити, що прийняття відповідного судового рішення потребує досить тривалого часу, з плином якого особа може бути взагалі позбавлена можливості відновити порушене право інтелектуальної власності, наприклад, якщо рішення прийнято після митного оформлення незаконно імпортованих товарів. Отже, виникає запитання: чи варто, захищаючи «своє право на знак», обмежуватись лише поданням до суду позову та чекати винесення рішення суду про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, які імпортуються із порушення прав інтелектуальної власності?
Практика свідчить, що до прийняття відповідного судового рішення особі доцільно скористатись також іншими заходами, які запобігають або зупиняють на певний термін імпортування товару із порушенням прав інтелектуальної власності. Одним із таких запобіжних заходів є здійснення митними органами контролю за переміщенням товару через митний кордон України, які (товари) можуть містити знак для товарів та послуг із порушенням прав інтелектуальної власності.
Так, правовласник, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, останній (правовласник) може звернутися до Держмитслужби з клопотанням про запровадження контролю за переміщенням через митний кордон України об'єктів інтелектуальної власності. Для цього правовласник або його представник має право подати заяву до Держмитслужби про реєстрацію товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 256 МК України). Слід підкреслити, що під правовласником у цьому контексті розуміється власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до абз. 3 п. 5 Положення „Про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності", яке затверджено постановою Кабміну від 28 квітня 2001 р. № 412 [5]. При цьому порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема, форму заяви власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру також визначаються зазначеним Положенням про порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара