Інвестиційна стратегія СП та роль фінансового прогнозування в її розробці (Код: 47)

Рейтинг:
Інвестиційна стратегія СП та роль фінансового прогнозування в її розробці
zoom Увеличить изображение
Цена: 75.00 грн
Количество: 
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Сутність та основні аспекти розробки інвестиційної стратегії СП ……….4 2. Методи та головні об’єкти прогнозування, застосовувані при розробці інвестиційної стратегії СП в ринкових умовах ………………………………..8 3. Аналіз і оцінка існуючої інвестиційної стратегії СП ………………………11 4. Прогнозування умов, обсягів та інших аспектів інвестиційної стратегії СП на 2014-2015 роки ……………………………………………………………….20 5. Моделювання інвестиційної стратегії СП………………………………….36 Висновок…………………………………………………………………………42 Список використаної літератури……………………………………………….44 Додатки…………………………………………………………………………..50 Вступ На етапі трансформації економіки України в ринкову підвищення інвестиційної активності поступово стає одним з найбільш актуальних питань збільшення конкурентоспроможності національної економіки. В першу чергу це стосується необхідності пошуку власних (внутрішніх) інвестиційних ресурсів, які дадуть можливість розширювати внутрішній ринок та створювати підвалини сталого економічного зростання національної економіки. Одним з головних завдань розвитку інвестиційних процесів є їх забезпечення сучасною методичною базою. Однак зараз відсутні наукові дослідження, в яких комплексно було б розглянуто всі аспекти інвестування, не в достатній мірі розроблені науково-практичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності економічної ситуації. Метою роботи є теоретичне обґрунтування підходів до формування інвестиційної стратегії підприємств. Об'єкт дослідження - інвестиційна діяльність підприємств. Предмет дослідження – теоретичні та практичні проблеми здійснення інвестування в умовах трансформації економіки Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі : розкрити сутність та основні аспекти розробки інвестиційної стратегії СП; визначити методи та головні об’єкти прогнозування, застосовувані при розробці інвестиційної стратегії СП в ринкових умовах; виконати аналіз і оцінку існуючої інвестиційної стратегії СП; спрогнозувати умови, обсягів та інших аспектів інвестиційної стратегії СП на 2014-2015 роки; смоделювати інвестиційну стратегію СП. Таблиці Таблиця 1.1 - Основні ознаки інвестиційної стратегії Таблиця 3.1 - Вплив соціального середовища на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Таблиця 3.2 - Вплив соціально-культурного середовища на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Таблиця 3.3 - Вплив економічного середовища на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Таблиця 3.4 - Вплив природно-екологічного середовища на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Таблиця 3.5 - Вплив науково-технічного середовища на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Таблиця 3.6 - Вплив політико-правового середовища на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Таблиця 3.7 - Матриця SWOT аналізу інвестиційної діяльності ПАТ “Херсонський маслозавод” Таблиця 4.1 - Пропоновані цілі прогнозування інвестиційної стратегії ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2014 – 2015 рр. Таблиця 4.2 - Вихідна інформація для розв’язку задачі та формування стратегічного масиву ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2014-2015 р.р. Таблиця 4.3 - Пропоновані ставки нарахування доплат працівникам ПАТ “Херсонський маслозавод” залежно від якості виконаних робіт Таблиця 4.4 - Економічний ефект удосконалення системи управління якістю галузі молочного скотарства у ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2014-15 р.р. Таблиця 4.5 - Показники впровадження у технологію кормозмішувача ДеЛаваль НМ 12 у ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2014-15 р.р.. Таблиця 4.6 - Економічний ефект трудового потенціалу зміни технології виробництва молока у ПАТ “Херсонський маслозавод” Таблиця 5.1 - Послідовність розробки стратегічного інвестиційного плану ПАТ “Херсонський маслозавод” на 2013 р. Таблиця 5.2 - Стратегічні альтернативи ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2012-2013 рр. Таблиця 5.3 - Результати опитування спеціалістів ПАТ “Херсонський маслозавод” відносно ефективності обраної стратегії, % Графічний матеріал Рис. 2.1. Процес планування інвестиційної діяльності підприємства Рис. 4.1. Зв'язок місії, мети та цілей ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2012 р. Рис. 4.2. Структура комплексів завдань ПАТ “Херсонський маслозавод” у відповідності до дерева цілей, 2014-2015 р.р. Рис. 4.3. Дерево цілей діяльності «Стратегічне забезпечення ПАТ “Херсонський маслозавод” в оперативному управлінні, 2014-2015 р.р. Рис. 4.4. Дерево цілей ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2014-2015 р.р. Рис. 4.5. Стратегія ефективного використання трудових ресурсів ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2014 -2015 р.р. Рис. 5.1. Функції мозкового штурму на ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Рис. 5.2. Відповіді спеціалістів щодо чіткості визначення місії та цілей ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2013 р. Додатки Анкета
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара