Аналіз корпорації Procter&Gamble (Код: 2)

Рейтинг:
Аналіз корпорації Procter&Gamble
zoom Увеличить изображение
Цена: 10.00 грн
Количество: 

 

Зміст

Вступ. 4

1.   Загальні відомості про корпорацію “Procter&Gamble” Історична довідка. 6

2.   Сфера діяльності корпорації6

3.   Місія корпорації6

4.   Цілі корпорації7

5.   Аналіз корпорації метедом SWOT аналізу. 7

6.   Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища корпорації8

7.   Стратегія розвитку корпорації14

8.   Структура корпорації15

9.   Стратегія управління людськими ресурсами. 16

10.    Тип корпоративної культури корпорації17

Висновки. 19

Список використаної літератури. 20

 


 

Вступ

Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні у сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища у національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах.

Функціонування підприємств та їх позиції на ринку визначаються не лише особливостями їх виробничо господарської діяльності, специфікою організаційно правових форм, але й можливостями забезпечення та використання конкурентних переваг. Таким чином, ефективність діяльності сучасного підприємства значною мірою залежить від рівня його адаптованості до умов ринкової конкуренції, що обумовлює необхідність запровадження відповідної системи управління фінансами, адекватної ринковим вимогам.

Полная версия работы после приобретения

Висновки

 

В роботі запропоновано методику оцінювання стратегії, яка включає: місію діяльності підприємства, принципи роботи з персоналом, методи роботи і критерії оцінки діяльності. Запропонована стратегія передбачає перехід від закритої до відкритої кадрової політики, адекватної для сучасних підприємств, які проводять політику завоювання ринків. На основі стратегії відділ управління персоналом розробляє антикризові кадрові програми, проводить постійний моніторинг ситуації і корегує виконання програми відповідно до параметрів зовнішнього і внутрішнього впливу. Інструментами реалізації стратегії є кадрове планування, керівництво персоналом, заходи щодо його розвитку, підвищення кваліфікації, вирішення соціальних проблем, мотивації. В результаті використання цих інструментів змінюється поведінка співробітників, підвищується ефективність їх роботи.

Полная версия работы после приобретения

Список використаної літератури

  1. Власенко К. Р. Стратегічне управління підприємством / Г. В. Власик // Економіка та підприємництво. Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 36-40.
  2. Давидов Г. М. Стратегія на підприємстві: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. М. Давидов. – К.: Знання, 2013. – 511 с.

    Полная версия работы после приобретения

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара