Аналіз корпорації Procter&Gamble (Код: 2)

Рейтинг:
Аналіз корпорації Procter&Gamble
zoom Увеличить изображение
Цена: 50.00 грн
Количество: 

Кількість сторінок - 20

          Дата сдачі: 3.03.2016

Вступ

Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні у сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища у національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах.

Функціонування підприємств та їх позиції на ринку визначаються не лише особливостями їх виробничо господарської діяльності, специфікою організаційно правових форм, але й можливостями забезпечення та використання конкурентних переваг. Таким чином, ефективність діяльності сучасного підприємства значною мірою залежить від рівня його адаптованості до умов ринкової конкуренції, що обумовлює необхідність запровадження відповідної системи управління фінансами, адекватної ринковим вимогам.

Стратегічними завданнями розробки та реалізації ефективної системи управління фінансами підприємства є досягнення стратегічних та тактичних цілей його діяльності на основі використання ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів, оптимізації структури капіталу та забезпечення фінансової стійкості, максимізації прибутку та підвищення ринкової вартості підприємства. При цьому визначального значення набуває забезпечення прозорості інформації стосовно фінансово економічного стану підприємства як для власників, так і для потенційних інвесторів.

Табличний матеріал

 

Таблиця 1

 

Матриця SWOT аналізу трудової діяльності

 

 

Можливості

Загрози

Сильні сторони

   

Слабі сторони

   

  

                                                                                                             Таблиця 2

              Вплив соціального середовища на діяльність Procter&Gamble, у 2015 р.

 

Чинники середовища

Важливість для галузі

Вплив на Procter&Gamble

Напрям впливу

Ступінь важливості для Procter&Gamble

 

 

 

Таблиця 3

Вплив соціально-культурного середовища на діяльність Procter&Gamble, у 2015 р.

Чинники середовища

Важливість для галузі

Вплив на Procter&Gamble

Напрям впливу

Ступінь важливості для Procter&Gamble

 

Таблиця 4

Вплив економічного середовища на діяльність Procter&Gamble, у 2015 р.

Чинники середовища

Важливість для галузі

Вплив на Procter&Gamble

Напрям впливу

Ступінь важливості для Procter&Gamble

 

Таблиця 5

Основні групи причин виникнення негативних впливів з боку персоналу [6, с. 48]

Причини виникнення негативних впливів

причини, пов'язані з

персоналом

підприємства

 
 
 

причини, пов'язані з інтелектуальним потенціалом підприємства

 
 

 

 Графічний матеріал:

Рисунок 1- Організаційно-управлінська структура Procter&Gamble

Рисунок 2 - Загрози підприємству з боку персоналу

Неполный текст документа

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара