Контрольная работа: Поняття банківської системи (Код: 379)

Рейтинг:
Контрольная работа: Поняття банківської системи
zoom Увеличить изображение
Цена: 20.00 грн
Количество: 

Зміст

Вступ. 5

1. Поняття банківської системи. 6

2. Функції банківського системи. 14

3. Розвиток функцій центральнихбанків. 19

4 Функції Національного банку України. 23

Висновок. 28

Список використаної літератури. 30

 


 

Вступ

Одне з центральних місць в економіці будь-якої країни належить банківській системі. Ця система вже сформувалася і функціонує тривалий період часу але потребує стабільного розвитку. Адже виникнення і розвиток банків і банківських систем має глибокий економічний зміст.

Натомість у науковій літературі перевага віддається вивченню суті банків, їх ролі в економіці, їх функціям, а також завданням банківської системи. Проте сутності банківської системи, вивченню факторів, що впливають на її ефективне функціонування приділена незначна увага.

Вивченням сутності банківської системи протягом останніх десятиріч займалось багато видатних науковців в усьому світі. Серед визначних закордонних фахівців у цій галузі слід виділити Е. Ріда, Пітера С.Роуза, Джозефа Сінки, Е. Роде, Девіза С. Кідуелла.

Деякі аспекти здійснення посередницької функції в банківській системі теоретично розглянуті в працях таких російських вчених, як А.Т. Грязнова, В.И. Колеснікова, О.І. Лаврушин, В. В. Масленников та інші. Отже, обрана тема курсової роботи досить актуальна.

Метою курсової роботи виступає проведення дослідження функції банків та банківської системи.

Полная версия работы после приобретения

Висновок

Таким чином, у ході проведених досліджень можна визначити банківську систему як сукупність Національного банку і комерційних банків під об'єднуючим управлінням Національного банку, що перебуває в постійному розвитку і взаємодії між собою, зовнішнім середовищем і разом утворює єдине ціле.

 

Банківська система належить до складних систем, що поєднують в собі ознаки детермінованих та ймовірнісних систем. Це система активного цілеспрямованого типу.

Полная версия работы после приобретения

Список використаної літератури

Нормативна література

  1. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від  20 трав. 1999, № 679-XIV  /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.01.15.
  2. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від  07 груд. 2000, № 2121-III/Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.01.15.

 

Полная версия работы после приобретения

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара