Методи управління діяльністю підприємства в умовах конкуренції (Код: 53)

Рейтинг:
Методи управління діяльністю підприємства в умовах конкуренції
zoom Увеличить изображение
Цена: 90.00 грн
Количество: 

1

Зміст


Вступ
1. Теоретико-методичні аспекти методів управління діяльністю підприємства в умовах конкуренції
2. Оцінка господарської діяльності, методів управління діяльністю ТОВ «Востокстройгаз»
3. Шляхи забезпечення зростання ефективності управління діяльністю підприємства в умовах конкуренції
Висновки та пропозиції
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Домінуюче місце серед суб'єктів підприємництва належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах. На всіх етапах розвитку економіки основною її ланкою є саме підприємство.

Перехід до нових для нашої країни ринкових відносин, від соціалістичного господарства до економіки ринково-підприємницького типу, викликав необхідність розробки нової системи управління. Здійснювані в Україні економічні реформи дозволять інтегрувати народне господарство нашої держави у світову економіку та зайняти в ній належне місце, але лише при виконанні двох головних умов: по-перше, в основу реформ повинні бути покладені принципи і механізми, які панують у світовому економічному співтоваристві; по-друге, при здійсненні реформ повинні бути враховані особливості попереднього розвитку і сучасного стану економіки країни, менталітет і поведінкові характеристики населення тощо.

В умовах ринкової конкуренції, швидкого економічного і технологічного розвитку вирішального значення для розвитку бізнесу відіграє менеджер. Він формує цілі організації, забезпечує її ресурсами, планує і здійснює контроль, приймає рішення й організовує діяльність.

Ринкова економіка більш вимоглива до керівників, ніж планова. У зв'язку з цим необхідні цілковито нові методи, принципи і система управління підприємством, яка була б життєздатна в нових господарських умовах.

Управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно вдосконалюється у відповідності до об'єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції.

1. Теоретико-методичні аспекти методів управління діяльністю підприємства в умовах конкуренції

В об’єктивній оцінці управління діяльністю підприємства в умовах конкуренції зацікавлені всі користувачі бухгалтерської (фінансово) звітності, які в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку об’єднані в три основні групи, а саме:

-                     особи, які безпосередньо займаються бізнесом на даному підприємстві;

-                     особи, які не працюють на підприємстві, але мають пряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі (наприклад, власники акцій);

-                     особи, які мають не пряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі, тобто податкові служби, фондові біржі, що займаються купівлею-продажем цінних паперів, органи, які контролюють ціни, експорт і імпорт, профспілки, преса та інші.

Залежно від інформаційного забезпечення та поділу на різні групи користувачів у вивченні окремих питань аналізу управління діяльністю підприємства останній поділяється на внутрішньо-господарський та зовнішній фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан будь-якого підприємства виражається у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто засобів підприємства і їх джерел.

Основними завданнями аналізу управління діяльністю підприємства є визначення якості управління діяльністю підприємства, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансовий показників і розподіляються на такі аналітичні блоки, як:

-                     структурний аналіз активів і пасивів підприємства;

-                     аналіз фінансової стійкості;

-                     аналіз платоспроможності, здатності (ліквідності);

-                     аналіз необхідного прирості власного капіталу.

До основних методів аналізу управління діяльністю підприємства відносять:

-                     горизонтальний, тобто визначення абсолютних і відносних змін величин різних статей балансу за певний період;

-                     вертикальний – обчислення питомої ваги окремих статей у підсумку балансу, тобто визначення структури активів і пасивів на певну дату;

-                     трендовий полягає у зіставленні величин балансових статей за кілька років для виявлення тенденцій, що переважають у динаміці показників;

-                     коефіцієнтний зводиться до вивчення рівнів і динаміки відносних показників управління діяльністю підприємства, які вираховують, як співвідношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників одержаних на основі звітності і даних бухгалтерського обліку. При аналізу фінансових коефіцієнтів їх значення зіставляють з базовими величинами, а також вивчають динаміку за звітний період і за кілька суміжних звітних періодів.

Головною метою аналізу управління діяльністю підприємства є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення управління діяльністю підприємствапідприємства та його платоспроможності.

Слід зазначити, що завдання аналізу управління діяльністю підприємствапідприємства змінюються залежно від зацікавленості різних груп користувачів аналітичним матеріалом.

Так наприклад, податкові органи за даними звітності намагаються отримати відомості про результати діяльності підприємства, вплив окремих чинників на відхилення від прогнозованих, передбачуваних результатів, про структуру балансового прибутку і його розподіл.

Акціонерів, що вклали свої кошти у власний капітал підприємства цікавить стабільність його управління діяльністю підприємства і прогнози стабільності на майбутнє. Окрім того, їх цікавить рентабельність підприємницької діяльності та політика керівництва щодо виплати дивідендів.

Ці ж питання цікавлять і держателів облігацій, які випускає підприємство. Оскільки банки зацікавлені в повноті і своєчасності погашення одержаних підприємством позик, їх цікавить питання кредитоспроможності підприємства.При цьому можна виділити завданням аналізу управління діяльністю підприємствапідприємства, які зображені на рис. 1.1.

 

2. Оцінка господарської діяльності, методів управління діяльністю ТОВ «Востокстройгаз»

ТОВ «Востокстройгаз» займається вирощуванням зернових культур, бобових культур, насіння олійних культур та знаходиться за адресою: Новосанжарський р-н , с. Крута балка, вул. Леніна 11.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара