Задача: Визначити, чи мали місце переплати та інші порушення витрат підзвітних сум за звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. (Код: 256)

Рейтинг:
Задача: Визначити, чи мали місце переплати та інші порушення витрат підзвітних сум за звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.
zoom Увеличить изображение
Цена: 30.00 грн
Количество: 

1

Задача 9

Визначити, чи мали місце переплати та інші порушення витрат підзвітних сум за звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.

Скласти накопичувальні відомості порушень законодавчих і нормативних актів, а також фактів незаконного та недоцільного витрачання грошових коштів. Скласти розділ основного акта за наслідками ревізії розрахунків з підзвітними особами.

Умови завдання:

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №3 від 24 січня поточного року заступник директора з виробничих питань Приходько Ю.К. по відрядженню до Києва надійшов до бухгалтерії 1 лютого поточного року.

До звіту додається:

1)        Посвідчення про відрядження з відповідними відмітками:

-   вибув 15 січня поточного року;

-   прибув до м.Києва 16 січня поточного року;

-   вибув з м.Києва 23 січня поточного року;

-   прибув у господарство 23 січня поточного року;

Термін відрядження, згідно наказу №16 від 14 січня поточного року визначений керівником підприємства з 15 по 23 січня поточного року включно.

  1. 2 квитки на проїзд залізницею вартістю 34 грн. кожен в т.ч. комісійний
    збір 5 грн.;
  2. Квитанції готелю за 2 доби , вартістю 100 грн. в т.ч. ПДВ - 16,67 грн.;
  3. Квитанції за службові переговори по телефону 9 грн. в т.ч. ПДВ - 1,50
    грн.;

По звіту нараховано:

-         плата за переїзд 64 грн.;

-         витрати за наймання житла 100 грн.;

-         за користування білизною при переїзді в нічний час 6 грн.;

-         на службові переговори по телефону 9 грн.;

-         добові 9x18=162 грн.;

На підставі звіту Приходька Ю.К. бухгалтером списано витрати по відрядженню:

Дт рах.92

Кт pax. З 72

При перевірці документів, що додані до звіту, виявлено, що на залізнодорожному квитку зазначений час вибуття з м. Києва 21 січня поточного року о 21 год. 15 хв.

По особовому рахунку директора з виробничих питань Приходька Ю.К. перевіркою виявлено:

-         залишок попередньо виданого авансу - 42 грн.;

-         одержано з каси підприємства при виїзді у відрядження 380 грн.;
Залишок невикористаного авансу Приходько Ю.К. повернув до каси

підприємства 2 березня поточного року (на підставі вимоги ревізора).

Облік розрахунків з підзвітними особами

Під звіт видається готівка на операційні, господарські та витрати, пов'язані з відрядженням, на визначені термін і мету. Підзвітна особа по закінченні встановленого терміну зобов'язана надати звіт про витрати цих коштів за призна­ченням і пред'явити підтверджувальні документи, а також внести до каси невикористану суму.

Службовим відрядженням вважається поїздка праців­ника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Витрати на відрядження особи, яка перебуває в трудових відносинах з підприємством (платником податку), включаються; до валових витрат лише за наявності документів, що підтверд­жують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю підприємства (участь відрядженої особи в переговорах, конфе­ренціях, які провадяться за відповідною тематикою та ін.).

Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника (тобто поточ­на доба до 24 години включно), а днем прибуття із відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого (наступна доба з 0 годин і пізніше).

На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений.

Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства.

Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установле­ному порядку надається інший день відпочинку.

Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

За період тимчасової непрацездатності відрядженому пра­цівникові на загальних підставах виплачується допомога з тимчасової непрацездатності. Дні тимчасової непрацездатності не включаються до строку відрядження.

Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків, або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків готелів (мотелів), страхових полісів тощо.

На операційні та господарські витрати підзвітні гроші видаються на три робочих дні і в розмірі, що не перевищує добової потреби в них. Відповідно до постанови Правління Національного банку України "Про затвердження змін і доповнень у порядку ведення касових операцій в національній валюті України" № 16 від 19.01.99 р. особи, які отримали готівку під звіт (у т.ч. на відрядження в межах України), зобов'язані надати у бухгалтерію підприємства або централізовану бух­галтерію звіт про витрачені суми. Готівка, видана під звіт, але з тієї чи іншої причини не використана (частково або в повній сумі), повинна бути повернена до каси підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після видачі її під звіт (по відрядженнях не пізніше трьох робочих днів після повернення із відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції і заготівлю сільськогосподарської сировини та металолому - не пізніше 10 робочих днів із дня видачі її під звіт).

Бухгалтерський облік виданих підзвітних коштів ведуть на активно пасивному субрахунку № 372 "Розрахунки з підзвітними особами". На дебеті відображають основні суми, видані під звіт з каси, а одержані за чеками - з рахунків в банках або грошовим переказом через органи зв'язку. На кредиті відображають суми, що підтверджуються відповідними звітами і документами, а також внесені до каси готівкою для погашення невикористаних авансів.

Аналітичний облік ведеться в розрізі фізичних осіб, які одержали грошові кошти під звіт. Сальдо на рахунку № 372 вказує на залишки одержаних під звіт авансів, по яких ще не надано звіти. Кредитове сальдо відображає розмір пере­витрат за авансовим звітом порівняно з сумою, одержаною під звіт. Надбавки, одержані замість добових, на субрахунку № 372 не відображаються.

Синтетичний і аналітичний обліки рахунка № 372 ведуться в журналі-ордері № 7, а при скороченій журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 03, відомості № 02, при спрощеній формі — у відомості № В-5

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара