Курсова робота: Порядок переміщення через митний кордон України об’єктів права інтелектуальної власності (Код: 124)

Рейтинг:
Курсова робота: Порядок переміщення через митний кордон України об’єктів права інтелектуальної власності
zoom Увеличить изображение
Цена: 100.00 грн
Количество: 

План

Вступ………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Інтелектуальна власність, як правова категорія

 1. Аналіз нормативно-правових актів що регламентують процедуру пропуску на митну територію України об’єктів права інтелектуальної власності…………………………………………………………………………..6
 2.  Інтелектуальна власність в митному законодавстві України……9
  1. Митний кодекс від 11 липня 2002 р. № 92-IV
  2. ЦК України від 16 січня 2003 р. № 435-IV
  3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
  4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII

Розділ 2. Порядок переміщення через митний кордон товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

2.1 Реєстрація товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності…………………………………………………………………………20

2.2 Митний контроль товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності…………………………………………………………………………25

2.3 Призупинення переміщення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності………………………………………………………28

Висновки …………………………………………………………………..33

Список використаної літератури…………………………………………36

Додатки…………………………………………………………………….37

Вступ

Разом із зростанням обсягу міжнародної торгівлі за останнє десятиріччя зріс обсяг торгівлі товарами, що містять інтелектуальну власність (ІВ). У розвинених країнах реалізація тільки авторських прав забезпечує 4 - 7% валового національного продукту і ця частка має тенденцію зростання.

Російська Федерація (РФ) володіє значними інтелектуальними ресурсами, які використовуються недостатньо ефективно. У той же час РФ - найбільший імпортер товарів, що містять ІС. За таких обставин завдання справляння митних зборів у повному обсязі з товарів, що містять будь-які види ІВ, набуває особливого значення. Вирішення цього завдання необхідно для здійснення регулятивної функції митних органів - захисту вітчизняного виробника товарів, що містять ІС, що сприяло б підвищенню рівня економічної безпеки РФ.

При здійсненні митного регулювання міжнародної торгівлі товарами, які містять ІС, розкрилися проблеми економічного та правового характеру, викликані недоліками понятійного апарату, що відображає економічні та правові об'єкти і відносини, пов'язані з використанням ІС в комерційному обороті. Це викликає певні труднощі в практичній роботі митних органів при здійсненні регулятивної та правоохоронної функцій. У результаті цього не всі товари, що містять ІС і підлягають, з позицій економіки, митному оподаткуванню, обкладаються митом, податками в повному обсязі.

Недоліки понятійного апарату служать благодатним грунтом для виникнення схем економічної взаємодії російських і закордонних фірм, у рамках яких є приховані економічні правопорушення: ухилення від сплати податків, приховування прибутку, вилучення незаконного прибутку, безконтрольне вивезення капіталу за кордон, відмивання тіньових фінансових коштів і т. п.

Повний варіант роботи після придбання

Висновки

19 квітня 2012 року Президент України підписав новий Митний кодекс України, який набуде чинності найближчим часом. Кодекс вносить декілька важливих змін, які необхідно враховувати учасникам ринку при ввезенні товарів з використанням різних об’єктів права інтелектуальної власності.
Важливо зазначити, що основні зміни торкнулись, насамперед, Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності (далі — Митного реєстру). Як відомо, Митний реєстр ведеться митною службою для того, щоб особа, яка володіє правами на об’єкт права інтелектуальної власності, за наявності підстав вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України можуть бути порушені її права на даний об’єкт, мала можливість подати до Митної служби заяву про внесення об’єкта до Реєстру. Після чого митні органи зобов’язані вживати заходів щодо запобігання переміщення через митний кордон України контрафактних товарів з використанням внесеного до Реєстру об’єкта права інтелектуальної власності.

Слід зазначити, в чинному нині Митному кодексі від 11.07.2002 ідеться про те, що об’єктами права інтелектуальної власності, які вносяться до Митного реєстру, можуть бути об’єкти авторського права і суміжних прав, промислові зразки, торговельні марки і географічні зазначення.
Одним із головних нововведень є те, що в новому кодексі прямо не названі об’єкти, які можуть бути внесені до Митного реєстру. У відповідних статтях фігурує досить загальне поняття «об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється відповідно до закону». Водночас, у статті 4 кодексу, де містяться визначення згадуваних у ньому термінів, зазначено, що під об’єктом права інтелектуальної власності маються на увазі об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) і сорти рослин.

Розуміючи, що перелік «об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» набагато ширший за зазначений у статті 4 кодексу, найімовірніше, законодавець встановив, що до обсягу поняття об’єкта права інтелектуальної власності Митний кодекс відносить саме згадані вище об’єкти.

Повний варіант роботи після придбання

Список використаної літератури

 

 1. Митний кодекс від 11 липня 2002 р. № 92-IV
 2. ЦК України від 16 січня 2003 р. № 435-IV
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
 4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII

 

Повний варіант роботи після придбання

 

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара