Курсова робота: Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM – customer relationship management) (Код: 360)

Рейтинг:
Курсова робота: Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM – customer relationship management)
zoom Увеличить изображение
Цена: 85.00 грн
Количество: 

Зміст

ВСТУП.. 3

Розділ 1. Теоретичні засади управління взаємовідносинами з клієнтами. 5

1.1   Походження терміну CRM та його види. 5

1.2 Завдання, які дозволяють реалізовувати операційні, аналітичні та співробітницькі CRM-системи та класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами. 6

1.3 Аналіз використання CRM-системи підприємствами Украіни. 9

Розділ 2. Впровадження інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами на ТОВ «Востокстройгаз». 13

2.1 Структурно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Востокстройгаз»  13

2.2Характеристика маркетингової діяльності та інформаційних систем підприємства ТОВ «Востокстройгаз». 17

2.3 Методи оцінки використання CRM-системи підприємством. 19

Розділ 3. Шляхи вдосконалення інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами. 22

3.1 Впровадження інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами  22

3.2 Шляхи вдосконалення інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами на підприємстві ТОВ «Востокстройгаз». 23

ВИСНОВОК.. 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 28

 

 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасні умови становлення ефективних взаємовідносин з клієнтами потребують все більшої кількості достовірної, вчасної та повної інформації. Прийняття управлінських рішень, підтримання ефективних бізнес-процесів все більше базується на оптимальній інформаційній системі управління взаємовідносинами з клієнтами. Багатьма авторами описано та виділено різні види таких систем, але незважаючи на це узагальненої та розширеної класифікації, так і не сформовано.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВОК

Провівши дослідження ТОВ «Востокстройгаз», можемо зробити наступні висновки:

 

Слід зауважити, що можуть функціонувати також окремі додатки до існуючих систем планування ресурсів CSRP (CustomerSynchrornzedResourcePlannmg- від англ. планування ресурсів синхронізоване з покупцем), які дозволяють оперативно враховувати вимоги клієнта під час управління виробництвом в реальному часі. Технологія CSRPнадає методики і програмні продукти, що їх реалізують, для виробництва товарів, які модифікуються під конкретного покупця. Таким чином виробниче планування не просто розширюється, а віддаляється і замінюється запитами покупців, переданими з підрозділів організації, орієнтованих на роботу з покупцями. Створення систем CSRPпередбачає інтеграцію підрозділів організації, пов'язаних з продажем та обслуговуванням покупців, з основними плановими і виробничими підрозділами.

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Андрианов В. В., Дьячко А. Г., Кузнецова С. Б. Формирование стратегии поведения предприятий в условиях рынка // Маркетинг успеха. - 2013. - № 1. —С. 13-23.
  2. Архипов В., Ветошнова Ю. Стратегия выживания промышленных предприятий // Вопросы экономики. - 2011. - № 12. - С. 139-142.
  3. Авдеев А.М., Павловец В.И. Экономические показатели инвестиционных проектов в условиях инфляции. Экономика и коммерция. №3, 2014.

 

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара