Система Оptima W ork F low"- комплексна система керування потоками робіт і організації конфіденціального документообігу: загальна характеристика, огляд функціональних підсистем (Код: 112)

Рейтинг:
Система Оptima  W ork F low"- комплексна система   керування потоками робіт і організації  конфіденціального документообігу: загальна характеристика, огляд функціональних підсистем
zoom Увеличить изображение
Цена: 50.00 грн
Количество: 

1

ЗМІСТ
ВСТУП.......................................................................................3
РОЗДІЛI«OPTIMAWORKFLOW» -комплексна система керування організації документообігу.
1.1Поняття системи«OptimaWorkFlow».............................................5
1.2Суть та призначанняWorkFlow....................................................11
1.3Базові додатки системи «OptimaWorkFlow»....................................13
РОЗДІЛIIОСНОВНІПРИНЦИПИ РОБОТИ СИСТЕМИ«OPTIMAWORKFLOW».
2.1Сучасні принципи електронних систем документообігу відносно системи OPTIMA......................................................................................14
2.2Система «OptimaWorkFlowу діловодстві»......................................19
2.3Архітектурнаплатформа системи..................................................23
РОЗДІЛIIIАКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «OPTIMAWORKFLOW»
3.1Призначення використання системи..............................................25
3.2Концепції реалізації системи........................................................26
3.3 Переваги здійснення електронного документообігу на базі використання рішеньфірми «Optima»...................................................................28
ВИСНОВОК.................................................................................42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................44
РОЗДІЛ I
«OPTIMAWORKFLOW» - комплексна система керування організації документообігу.
1.1 Поняття системи «OptimaWorkFlow».
OPTIMA-WorkFlow є комплексною системою автоматизації керування потоками робіт і організації конфіденційного документообігу, призначеною для впровадження на підприємствах і в організаціях, практична діяльність яких зв'язана з виконанням процесів колективної обробки даних, заснованих на дотриманні певної технології, що повторюється. В окремому випадку це можуть бути процеси створення, обробки, узгодження і затвердження документів або їхніх електронних прототипів, тобто процеси, іменовані документообігом.
Система OPTiMA-WorkFlow дає можливість повнофунціональної маршрутизації і надає засоби опису сценаріїв руху документів, забезпечує контроль додержання вимог технології роботи з документами, виконання доручень, динамічну модифікацію форми і змісту облікових даних і процедури реєстрації, повноцінний контроль версій документа, здійснює роботу з будь-якими електронними об'єктами, а також забезпечує індивідуальне налаштування інтерфейсу робочого місця користувача [7].
Потоки робіт, уході виконання яких рухається реальна інформація та відбуваються живі комунікації, організуються та автоматизуються в орієнтації на досягнення цільових показників діяльності компанії та її стратегічної мети в цілому. Отже, автоматизація бізнес-процесів, упорядкування інформаційного контенту та впровадження електронного документообігу стають не абстрактною метою, а ефективними засобами, що укомплексі гарантують постійне досягнення організацією своїх цілей у виробничій та управлінській діяльності.
Комплексна інформаційна система на базі OPTiMA-WorkFlow оптимально упорядковує і постійно утримує роботу організації на досягнення найкращих результатів діяльності в умовах поточної зовнішньої ситуації, у відповідності з цілісним врахуванням бачення та поєднання інтересів власників, менеджменту та працівників. Впровадження системи реально забезпечує:
• ефективну регламентовану роботу кожного користувача та орієнтацію всіх бізнес-процесів на кінцевий результат;
• скорочення часу прийняття підготовлених управлінських рішень керівництвом та виключення з його обов'язків більшості рутинних операцій;
• забезпечення виконавської дисципліни і нівелювання впливу особистих якостей персоналу на виконання робіт і процесів обробки інформації;
• організацію єдиного централізованого сховища інформації з оптимальною структурою та дружнім інтерфейсом доступу, в тому числі віддаленого;
• надійність захисту конфіденційних даних, в тому числі у розподілених глибоко інтегрованих рішеннях.
Платформа може охоплювати сферу керування бізнес-процесами, інформаційним контентом і документами організації як відразу цілком, так і впроваджуватися поетапно, починаючи з критичних ділянок. В процесі експлуатації OPTiMA-WorkFlow автоматично збирає статистику про рух інформації, аналіз якої дозволяє оптимізувати всі процеси і комунікації. За зміни структури організації, або бізнес-логіки її роботи, переналагодження систем на базі OPTiMA-WorkFlow оперативно робиться без зупинки платформи зусиллями персоналу Замовника.
Платформа має розвинуті можливості для зіставлення нормативних і фактичних характеристик виконання робіт на конкретному технологічному етапі і процесу вцілому. На базі результатів такого зіставлення здійснюється контроль за ходом виконання процесів і визначається вся необхідна для прийняття керуючих впливів інформація.
Термінологія і принципи організації управління потоками робіт та інформації за використання платформи OPTiMA-WorkFlow відповідають стандартам та поняттям, прийнятим у реальному керівництві, обміні інформацією та комунікаціях. Забезпечується усунення проблеми протилежності інтересів керівників з підлеглими, враховування суб'єктивного фактору та проблем комунікацій, синхронізація електронного і реального потоків інформації та документів. Ні від користувачів, ні від керівників не потрібно спеціальної підготовки в області комп'ютерних технологій, чи освоєння будь-якої наукової методики. Для коректного планування бізнес-процесу, шляхів проходження інформації або обробки документів платформою OPTiMA-WorkFlow у більшості випадків досить просто здорового глузду і досвіду роботи на відповідній функціям посаді. Навчання користувачів системи, в тому числі ледве знайомих з комп'ютером, проводиться за один день.
Завдяки використанню єдиного централізованого сховища інформації досягається висока надійність збереження і керованості нею, а також зручний, швидкий і підконтрольний доступ до неї користувачів. OPTiMA-WorkFlow забезпечує гарантоване збереження даних усіх версій інформаційних об'єктів, моніторинг дій користувачів, технологів та адміністраторів.
Весь процес руху інформації відслідковується і фіксується системою, яка має вбудований механізм сповіщень як безпосередніх виконавців щодо їх поточної діяльності, так і відповідальних осіб - щодо їх контрольних функцій та виняткових ситуацій у бізнес-процесах.
OPTiMA-WorkFlow дозволяє працювати як за жорстко визначеними технологічними схемами, затвердженими відповідальними особами, так і з наданням користувачам права в ухваленні оперативних рішень на своєму рівні з їх верифікацією та автоматичним відпрацюванням взаємозв'язків.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара