Дипломна робота: Запровадження інформаційних систем документообігу в державних органах управління (Код: 120)

Рейтинг:
Дипломна робота: Запровадження інформаційних систем документообігу в державних органах управління
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ
1.1 Поняття та 
види електронного документообігу в державних органах управління……………………………………………………………………….7

1.2 Переваги електронного документооббігу в діяльності органів державної влади……………………………………………………………………………16

1.3 Проблеми впровадження документооббігу в діяльності органів державної влади……………………………………………………………………………33

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ

2.1 Автоматизація документообігу в Миргородській міській раді…………37

2.2 Вирішення типових проблем впровадження інформаційних систем документообігу Миргородської міської ради…………………………………42

2.3 Впровадження нових інформаційних систем документообігу в Миргородській міській раді……………………………………………………49

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ

3.1 Удосконалення документообігу з використання інформаційних систем.52

3.2 Пропозиції щодо використання інформаційних систем в Миргородській міській раді………………………………………………………………………64

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………….67

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………83
РЕКОМЕНДАЦІЇ
………………………………………………………………86
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
…………………………………88

ДОДАТКИ………………………………………………………………………95

ВСТУП

В умовах упровадження адміністративної реформи в Україні набуває важливого значення питання забезпечення неухильної реалізації управлінських рішень, націлених на вирішення актуальних питань трансформації органів влади і забезпечення сталого розвитку суспільства. Фактично неможливо досягти поставленої мети без здійснення планомірного та систематичного контролю за станом фактичного виконання намічених планів і взятих зобов’язань чи даних обіцянок. Таким чином, потреба впровадження ефективного контролю виникає передусім в організації роботи органів виконавчої влади різних рівнів, покликаних забезпечувати реалізацію державної політики в усіх сферах діяльності. І контроль цей має здійснюватися не лише за діяльністю установи в цілому, а й за результативністю функціонування всіх її ланок і виконавською дисципліною кожного працівника.

Аналіз існуючої в Україні системи контролю за виконанням актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі - управлінські рішення) засвідчив, що протягом останніх десяти років зроблено спробу впорядкувати діяльність підрозділів з контролю в органах влади та посилити цю функцію державного управління для гарантованого досягнення цілей управління.

Поряд з цим “застарілість” нормативно-правової бази в сфері контролю, часта зміна підходів і відношення до цієї функції не створили достатніх умов для розвитку й удосконалення системи контролю і поліпшення якості його здійснення на практиці. Здебільшого забюрократизовані процедури проведення контролю, надмірна кількість другорядних управлінських рішень і значний документопотік в органах влади не сприяє оперативності у вирішенні актуальних питань життєдіяльності людей.

Урегулюванню цих проблем має допомогти як осучаснення нормативно-правової бази у сфері контролю виконавської дисципліни, так і посилення ролі підрозділів з контролю органів державної влади всіх рівнів у прийнятті та ефективній реалізації управлінських рішень, а також оптимізація роботи з документами.

Недругорядними механізмами вдосконалення системи здійснюваного контролю є застосування електронного документообігу з використанням електронних цифрових підписів (печаток) і широке впровадження в органах влади уніфікованих електронних продуктів з обліку та моніторингу виконання управлінських рішень.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВКИ

Документообіг у державних органах влади є системою, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та ухвалення рішень, контроль за їх виконанням.

Практика показує, що в процесі здійснення контрольних функцій спеціалістам- контролерам передусім доводиться працювати зі значною кількістю документної інформації, яка містить як зміст завдань, що підлягають контролю, так і відомості про виконання управлінських рішень. При цьому слід зазначити, що залежно від рівня органу виконавчої влади обсяги таких інформаційних потоків обліковуються від 4-5 тисяч документів для опрацювання у рік на рівні районних державних адміністрацій до 25-30 тисяч - на рівні обласних державних адміністрацій.

Робота підрозділів з контролю місцевих органів виконавчої влади з такими документами полягає не лише в їх обліку та фіксації факту надходження (відправлення) інформації, що містить відомості про виконання завдань контрольних документів, а й у проведенні аналізу стану практичної їх реалізації, як це передбачено Типовим положенням про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації [3]. Таким чином, для якісного проведення цієї роботи потрібний достатній штат підготовлених працівників, який на основі аналізу й порівняння реального стану справ з очікуваним буде здатним своєчасно й оперативно впливати на виявлені недоліки і помилки в ході реалізації управлінських рішень.

 

На сьогодні залучена до контролю кількість фахівців (1-2 в районних державних адміністраціях і 5-6 в обласних) часто фізично не встигає навіть технічно опрацювати поточну службову кореспонденцію (інколи в підміну роботи діловодних служб), і тому недостатньо уваги надається проведенню сутнісного аналізу й оцінювання результативності виконання управлінських рішень.

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 275.
  2. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №36. - Ст. 276.
  3. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 27-28. - Ст.181.
  4. Закон України «Про впровадження та заходи щодо забезпечення функціонування систем електронного документообігу та контролю в апаратах райдержадміністрацій». 30 листопада 2004 року № 376
  5. Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій: Указ Президента України № 1497/2005 // Уряд. кур'єр. - № 207. - 2005. - 1 лист.

 

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара