Задача: Слідчий Шовковий С.І. (Код: 255)

Рейтинг:
Задача: Слідчий Шовковий С.І.
zoom Увеличить изображение
Цена: 15.00 грн
Количество: 

Завдання 3

Слідчий Шовковий С.І. 20 січня поточного року підписав Постанову про проведення бухгалтерської експертизи в зв’язку з відкриттям кримінальної справи № 1174/20 по  звинуваченню Головка І.І., Скорик Л.І. та Сокола М.Ю. в злочині. передбаченим ст. 196  Кримінального процесуального кодекс України та ст. 75 і 76 КПК України.

Питання поставлені для вирішення експертом-бухгалтером згідно Постанови слідчого:

  1. Підтвердити відповідність первинного обліку (форма документа, термін складання, тираж, повнота реквізитів, якість обробки) по наявності та руху свиней за технологічними групами встановленим вимогам.
  2. Присутність та ефективність внутрішнього контролю за  виробничим процесом на тваринницькій фермі.
  3. Повнота здійснення контрольних функцій бухгалтерським обліком відповідно до об’єкта обліку “Тварини на вирощуванні і відгодівлі”, “Основні засоби” субрахунок “Продуктивні тварини”.

Вихідні дані:

На експертизу було пред’явлено кримінальну справу №1174/20     Полтавської прокуратури в 5 томах на 102 аркушах.

1.До районної прокуратури надійшла інформація про розкрадання матеріальних цінностей посадовими особами ВАТ “Зоря”  Головком І.І. та Соколом М.Ю. Зокрема повідомлялося, що 20 грудня минулого року із свиноферми відправлено на Новомосковський м’ясокомбінат 29 голів свиней із відгодівельної групи. Результати цієї господарської операції в обліку не відображено.

2. За результатами перевірки на м’ясокомбінаті надходження свиней від  ВАТ “Зоря” 20 грудня не обліковано. Додатковою перевіркою встановлено, що автомобілем СК 471-19, який належить ВАТ “Зоря” 20 грудня доставлено 32 гол.свиней живою масою 3364 кг приватною особою Скорик Л.І.  Розрахунок за проданих свиней проведено м’ясокомбінатом зі Скорик Л.І. через Ощадбанк 43/021 в м. Полтава на суму 14297 грн. Ветеринарне свідоцтво на проданих свиней оформлено ветеринарним лікарем ВАТ “Зоря” Соколом М.Ю. За даними паспортного столу Скорик Л.І. є дочкою Головка І.І. З 5 травня 2000 року після вступу до шлюбу зі Скориком М.Я. носить його прізвище.

3. За даними обліку м’ясокомбінату громадянка Скорик Л.І. за два останні роки продала 154 голови свиней живою масою 13802 кг на суму 52447 грн.60 коп. Розрахунки проведено безготівково через відділення Ощадбанку 43/021 в м. Полтава. На запит прокуратури Ощадбанк видав довідку від 20.02. про рух грошових коштів по особовому рахунку Скорик Л.І. - Згідно платіжних доручень Новомосковського м’ясокомбінату проведено платежі:

№195 від 12.06 позаминулого року на суму 10200 грн.

          №249 від 30.11. позаминулого року на суму 12247 грн.60 коп.

          №131 від 20.07. минулого року на суму 15703 грн.

          №907 від 21.12. минулого року на суму 14297 грн.

                                                                          Разом 52447 грн.60 коп.

В день зарахування на рахунок грошей гр. Скорик Л.І. отримувала повністю готівкою. На момент видачі довідки на її рахунку обліковано залишок в сумі 4 грн.50 коп.

4.Скорик Л.І. дала свідчення про те, що свиней вона вирощує на власному господарському дворі і продає Новомосковському м’ясокомбінату, окрім того вона частково купує свиней у населення і також продає. На підтвердження своїх показань вона повідомила, що в неї зараз в сараї є свиноматка та три підсвинки. При огляді показання підтвердилися. При цьому виявлено, що свиноматка має вушний інвентарний номер 141. Скорик Л.І. повідомила, що цю свиноматку вона отримала минулого року від ВАТ “Зоря” в погашення боргу по зарплаті. Вона пред’явила накладну на отримання свині за №154 від 30.01 поточного року – 1 гол 124 кг на суму 310 грн.

5.На вимогу правоохоронних органів 10 лютого проведена інвентаризація на свинофермі ВАТ “Зоря”. В результаті виявлено:

Технологічні групи

Дані інвентаризації

За даними обліку

голови

маса

голови

маса

Свиноматки

100

14260

92

14293

Кнури-плідники

3

513

3

521

Свині на відгодівлі

918

51702

922

70107

Свині групи 2-4 місяці

297

10098

241

9881

Поросята 0-2 місяці

174

2784

98

1352

Разом

1492

79357

1356

96154

Висновок: Нестача живої маси становить 16797 кг. По поголів’ю виявлено лишки 136 гол., в т.ч. свині 2-4 місяці – 56 гол., 0-2 місяці – 76 гол.

6. На пропозицію експерта прокуратура надала для дослідження слідуючі документи:

-         Головна книга – за 2 роки;

-         Журнал-ордер №9 в розрізі місяців;

-         Звіт про рух тварин і птиці щомісячно;

-         Оправдовуючі первинні документи;

-         Книга обліку тварин на фермі;

-         Первинні документи по нарахуванню зарабітної плати;

-         Первинні документи  по отриманню та списанню кормів (Відомість витрати кормів, лімітно-заборна карта);

-         Статистичну форму №24;

-         Річний звіт ВАТ “Зоря”;

-         Матеріали щорічної інвентаризації.

7. В результаті вивчення облікової інформації та фінансової звітності бухгалтер-експерт виявив, що:

         Записи по статті тварини на вирощуванні і відгодівлі (код 110  Балансу ф.1) за два останні роки повністю співпадають із записами Головної книги по рахунку 21 та регістрів аналітичного обліку (Відомість 14-А). Зіставлення проводилося шляхом накопичення аналітичних даних по вартісній оцінці всіх видів тварин, які обліковуються по рахунку 21.

8. Дані статистичної звітності ф.24 також повністю співпадають по кількості голів та живій масі із даними аналітичного обліку по свинопоголів’ю.

9. В справах бухгалтерії є матеріали тільки річної інвентаризації за два останні роки. До складу комісії включена Антоненко М.І. – бухгалтер по тваринництву. Вона дала слідчому свідчення, що жодного разу не була присутня під час переважування свиней. Вона оформляла інвентаризаційний опис, де вказувала облікові дані і віддавала для подальшого оформлення Головку І.І.

10. Головко І.І. свідчив з приводу нестачі живої маси, що це могло бути із-за несправності вагів. В окремі місяці зважування не проводилися, а тільки проводився перерахунок.

Приріст визначався виходячи із середніх даних за попередній звітний період.

11. Експерт провів зустрічну перевірку даних про приріст свиней за даними аналітичного обліку по рахунку №21 та Відомості про нарахування заробітної плати в тваринництві і виявив наступне:

Звітний період

За даними обліку по рахунку 21, кг

За даними по нарахуванню заробітної плати, кг

Позаминулий рік

140525

156042

Минулий рік

134917

143884

Разом

275442

299926

12. Експерт провів зустрічну перевірку даних про наявність поголів’я свиней за даними аналітичного обліку і документів на відпуск і списання кормів (лімітно-заборні карти та Відомості витрат кормів) – розбіжностей не виявлено.

13.Проведена перевірка первинного, виробничого та зоотехнічного обліку і виявлено наступне:

а) для обліку господарських операцій по руху свиней використовуються первинні документи встановленої форми. Довільної форми документи не використовуються. Складені первинні документи здаються до бухгалтерії один раз на місяць при здачі Звіту про рух тварин. Необхідні реквізити заповнюються за виключенням в окремих документах відсутні підписи працівника відповідального за догляд тварин. До актів на падіж не додані Акти розтину трупів тварин. В актах на оприбуткування приплоду по групі свиноматок, де доглядачем Соловей С.І. є виправлення – за два роки виправлення в 14 актах на зменшення отриманого приплоду всього на 84 голови;

б) Книги обліку руху тварин на фермі ведеться в розрізі технологічних груп, але з порушеннями. Із 24 звітних місяців, які досліджувалися у 18 випадках записи проведені не щоденного руху, а одним рядком за місяць;

в) свиноматки мають інвентарні номери, але облік отримання приплоду за інвентарними номерами не ведеться.

14. У справі є свідчення Головка І.І. з приводу:

а) розбіжностей по живій масі за даними обліку по рахунку 21 та документами по нарахуванню заробітної плати зумовлено тим, що в окремі зимові і весняні місяці не було приросту, а заробітну плату нараховували, виходячи із середнього приросту за попередні місяці;

б) записи в Книзі обліку руху тварин на фермі щоденно не велися із-за великого обсягу робіт покладених на завідуючого фермою. Обліковець у штаті ферми відсутній.

15. Виписки із річної звітності.

                                                                                                  

Показники

Позаминулий рік, грн.

Минулий рік, грн

Собівартість:

   

1 ц живої маси

381-50

401-40

1 ц приросту

362-00

374-50

Продажна ціна 1 ц живої маси

380-00

425-00

Потрібно:

  1. Вивчити наявні матеріали, дати аналітичну оцінку.
  2. Підготуйте заключення по кримінальній справі для пред’явлення районній прокуратурі.

Час на проведення експертизи з 17 березня по 23 березня.

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара