Реєстрація земельних ділянок (Код: 60)

Рейтинг:
Реєстрація земельних ділянок
zoom Увеличить изображение
Цена: 75.00 грн
Количество: 

1

ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
1.1 Сутність та та поняття реєстрації земельних ділянок
1.2 Створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок
1.3 Законодавче забезпечення державної реєстрації земельних ділянок
Висновок до розділу І
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
2.1. Аналіз діяльності Державного кадастрового реєстратора
2.2. Оцінка сучасного стану реєстрації земельних ділянок
2.3. Процедура реєстрації земельних ділянок
Висновок до розділу ІІ
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
3.1 Аналіз проблем при реєстрації земельних ділянок
3.2 Удосконалення законодавчої бази реєстрації земельних ділянок
3.3 Зарубіжний досвід реєстрації земельних ділянок
Висновок до розділу ІІІ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Створення ефективної земельно-кадастрової системи належить до числа найважливіших передумов сталого розвитку ринкових земельних відносин, адже саме на земельний кадастр покладається вирішення завдання обліку усіх одиниць земельної власності, лише на його основі здійснюється реальне гарантування прав на земельні ділянки, саме у складі кадастру здійснюється оцінювання земель для фіскальних та регуляторних цілей.
Сучасний державний земельний кадастр України характеризується значною кількістю проблем, що пов'язані із невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей та порядку ведення кадастру, недостатньою достовірністю та повнотою існуючої земельно-кадастрової інформації, майже повною відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень у використанні земель, недостатньою автоматизацією та інформатизацією кадастрово-облікових процедур, відсутністю документального статусу у електронних кадастрових даних тощо.
Відсутність ефективно діючої земельно-кадастрової системи істотно підвищує конфліктний потенціал земельних відносин, адже недостовірність зафіксованих у кадастрі просторових характеристик земельних ділянок унеможливлює точну ідентифікацію прав на землю та справедливе вирішення земельних спорів. Істотно ускладнюється державний контроль за використанням та охороною земель, відсутні передумови для регулярного проведення моніторингу земель та ґрунтів. Земельний кадастр вже практично не відіграє ролі головного джерела інформації для проведення землеустрою та оцінки земель.
На думку багатьох експертів, сформована в Україні система ведення земельного кадастру містить у собі значні корупційні ризики, які переважно пов'язуються із делегуванням функцій ведення державного реєстру земель господарюючому суб'єкту, непрозорістю адміністративних процедур виготовлення та державної реєстрації правовстановлюючих документів на земельні ділянки тощо.
Таким чином, досить важливим завданням землевпорядної, економічної та правової науки стає розроблення цілісної системи заходів, яка дозволить кардинально удосконалити систему ведення державного земельного кадастру в Україні.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
1.1 Сутність та та поняття реєстрації земельних ділянок
Відповідно до статті 202 ЗКУ, державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель. Державний реєстр земель складається з двох частин: а) книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок; б) Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.
Тривалий час, ведення Державного реєстру земель в Україні здійснюється у відповідності до наказу Держкомзему України від 02.07.2003 № 174 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» (зареєстрованого в Мін'юсті України 25.07.2003 за № 641/7962). Але згаданий наказ був зупинений рішенням Держкомпідприємництва від 18.04.2007 № 35 «Про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики Державним комітетом України по земельних ресурсах». Підставою для таких дій Держкомпідприємництва став аналіз норм ЗКУ, які визначають повноваження органів державної влади по порядку ведення, організації та веденню державної реєстрації земель, як складової частини державного земельного кадастру. Зокрема, було встановлено, що Держкомзем України – центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, до повноважень якого належить введення державного земельного кадастру, у тому числі державної реєстрації земельних ділянок, не наділений повноваженнями щодо прийняття порядку ведення державного реєстру земель.
Державна реєстрація земельних ділянок як складова державного земельного кадастру у даний час не ведеться державою і, натомість, постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1088 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» [17], відповідні функції бути тимчасово – до створення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно – делеговані господарюючому суб'єкту – державному підприємству «Центр державного земельного кадастру».
В той же час, відповідно до пункту 3 Прикінцевих і перехідних положень Закону України від 11.02.2010 № 1878-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» [1], до 1 січня 2012 року державна реєстрація права власності, права користування (сервітут) земельними ділянками, права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій) має проводитись безпосередньо територіальними органами земельних ресурсів.
Починаючи з 16.03.2010 р. здійснення ведення державного реєстру земель державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» фактично суперечить вимогам Закону України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у новій редакції), а також статті 16 Закону України від 11.01.2001 № 2210-III «Про захист економічної конкуренції», яка забороняє делегування повноважень органів влади суб'єктам господарюванням [2].
Відсутність у територіальних органів земельних ресурсів доступу до Поземельної книги, не дозволяє їм реалізовувати передбачену Законом України від 05.03.2009 № 1066-VI [3] та постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439 «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку» [4] процедуру здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку на державних актах.
Таким чином, у сучасних умовах, для повернення державної реєстрації земельних ділянок у правове поле необхідно негайно надати чинності постанові Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» [5], введення в дію якої було перенесене на 01.01.2011 р. Ця постанова передбачає запровадження ведення відповідних реєстраційних документів територіальними органами земельних ресурсів.
Слід також відзначити, що окреме ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі у електронному вигляді, до надання відповідним даним статусу електронних документів та визначення правового режиму автоматизованої системи державного земельного кадастру, є передчасним та невиправданим.

1.2 Створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок

На цей час в Україні сформована багатоелементна неефективна кадастрова та реєстраційні системи, які не відповідають інтересам користувачів, у т.ч. держави, оскільки фактично не можуть бути використані ні для належного управління земельними ресурсами, ні для нарахування і стягнення економічно обґрунтованих плати за землю (оренду землі) та/або податку на нерухомість в умовах запровадження та активізації земельного ринку. При цьому, посилання офіційних джерел на чинники ситуації, що склалася, є переважно некоректними.

2

 

Додаток
до Порядку ведення Поземельної книги 


Поземельна книга

__________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему)
__________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

Поземельну книгу відкрито 

  

___ ____________ 20   р. 

  

____________________
   (підпис посадової особи)

_________________
   (прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

Поземельну книгу закрито 

  

___ ____________ 20   р. 

  

____________________
   (підпис посадової особи)  

_________________
   (прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

Попередній кадастровий
номер ___________________ 

  

Наступний кадастровий
номер ___________________ 


Кадастровий номер земельної ділянки: _________________________Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара