Курсова робота: Фінансовий облік товарних запасів і товарообороту на підприємствах торгівлі (Код: 127)

Рейтинг:
Курсова робота: Фінансовий облік товарних запасів і товарообороту на підприємствах торгівлі
zoom Увеличить изображение
Цена: 90.00 грн
Количество: 

Вступ………………………………………………………………………………….3
1.Визначення , оцінка і класифікація товарних запасів , значення та завдання їх обліку…………………………………………………………………………………5

2.Характеристика господарської діяльності підприємства та його облікової політики…………………………………………………………………………….16

3.Документальне оформлення надходження і вибуття товарних запасів………22

4.Синтетичний і аналітичний облік руху товарних запасів і товарообороту...29
Висновки та пропозиції…………………………………………………………….39

Список використаної літератури…………………………………………………43

ВСТУП

 

         В останні роки Україна знаходиться на шляху входу в міжнародний  торговельний простір та світової інтеграції. У зв’язку з цим на передній план виходить поняття і визначення конкурентоспроможності продукції, тобто - досягнення більшої якості із найменшими витратами. Особливо це стосується матеріаломістких виробництв, до яких відноситься і хлібопечення, де до 80% складових собівартості сягають витрати виробничих запасів, а саме - сировини і матеріалів.

У зв’язку з цим тема “Облік та контроль виробничих запасів на підприємствах хлібопечення” набуває подальшої актуальності. Адже без правильної класифікації виробничих запасів; оформлення первинних та зведених документів, що засвідчують надходження та витрачання виробничих запасів; вміння визначати кореспонденцію рахунків за рахунком 20 “Виробничі запаси” та формувати первісну вартість; правильності відображення руху виробничих запасів у податковій, фінансовій та статистичній звітності, а також знання законодавства щодо контролю виробничих запасів тощо сучасні підприємства хлібопечення не зможуть правильно організовувати виробничий процес, а також керувати підприємством.

Виробничі запаси надходять на підприємства хлібопечення у вигляді сировини та матеріалів, палива, напівфабрикатів, тари і тарних матеріалів, запасних частин тощо,  призначених для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

Повний варіант роботи після придбання

Висновки та пропозиції

   Визначення запасів, порядок їх оцінки, визнання і відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 9 “Запаси” [52].

Відповідно до П(С)БО 9 запаси – це активи, які:

  • утримуються до подальшого продажу;
  • утримують для їх використання у виробництві продукції або в адміністративних цілях;
  • знаходяться в процесі виробництва (незавершеного виробництва) з метою наступного продажу готової продукції.

Запасами називають оборотні активи у матеріальній формі, які належать підприємствам хлібопечення та забезпечують його функціонування під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також використовуються при управлінні підприємством.

 

Запаси на підприємствах хлібопечення класифікують: сировина, матеріали (основні і допоміжні), паливо, тара, запасні частини, будівельні матеріали  тощо.

Повний варіант роботи після придбання

Список використаної літератури

  1. Авер’янова Є. Фінансова звітність: практичне керівництво./ Є.Авер’янова, В. Верхогляд, Н. Діброва. - Дніпропетровськ: Баланс – Клуб, 2005. – 221 с.
  2. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / П.Й. Атамас. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с.
  3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підручник/ М.Д. Білик –К.: КНЕУ, 2004. – 256 с.
  4. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник /Ф.Ф. Бутинець. – Ж.: ПП “Рута”, 2005. –512 с.
  5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік/ Ф.Ф. Бутинець – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 928 с.
  6. Буфатина И. Налоговий и бухгалтерский учет тары / И. Буфатина // Все о бухгалтерском учете. – 2002. - №51,52,69,70,71.

 

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара