Курсова робота: Еволюція і перспективи розвитку фінансового ринку України (Код: 126)

Рейтинг:
Курсова робота: Еволюція  і перспективи  розвитку  фінансового ринку України
zoom Увеличить изображение
Цена: 80.00 грн
Количество: 

План

Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Характеристика основних етапів становлення та розвитку  фінансового ринку України…………………………………………………………………….5

2. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку……………………………………………………………………………..12

3. Вплив діяльності небанківських фінансових установ на розвиток фінансового ринку в Україні……………………………………………………15

4. Перспективи розвитку фінансового ринку України………………………20

5.Стратегії інтеграції України у світовий фінансовий ринок ………………27

Висновки…………………………………………………………………………32

Список використаних джерел………………………………………………….35

Додатки…………………………………………………………………………..39

Вступ

Фінансовий ринок України на сучасному етапі свого розвитку має об’єктивні передумови для трансформації у високоефективний механізм забезпечення інвестицій для потреб економіки. Водночас ті проблеми, які постійно виникають через відсутність системного підходу в реформах, несумісність економічних методів управління і закономірностей розвитку ринкових інститутів, значні недоліки в правовому забезпеченні розвитку фінансового ринку мають негативний вплив на економічний стан країни, позначаються на формуванні економічної політики. Необхідно підкреслити, що на сучасному етапі функціонування фінансового ринку неможливо визначити базову модель його розвитку як основного механізму трансформації заощаджень в інвестиції, тобто чи формується модель із провідною роллю банків – банкоцентрична, чи формується модель, орієнтована на провідну роль ринку капіталу. Певною мірою цю проблему можна вирішити, проаналізувавши етапи становлення та розвитку фінансового ринку країни та дослідивши, в напрямку якої моделі розвивався ринок в той чи інший період часу.

Питанням особливостей формування та розвитку фінансового ринку приділяється досить значна увага. Серед вітчизняних вчених проблема формування фінансового ринку на сьогодні набуває все більшої актуальності у міру того, як інтенсивно починають здійснюватись процеси на самому ринку. Дана проблема розглядається у працях Бланка І., Василика О., Гальчинського А., Геєця В., Корнєєва В., Сохацької О. та інших.

Повний варіант роботи після придбання

Висновки

Слід зазначити, що фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку має стати ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримуватиме корпоративні ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів. Як каталізатор економічного зростання - фінансовий ринок буде істотно впливати на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізаційних процесів.

За умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування конкурентноспроможного ринку фінансових послуг. Відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання та на­гляду за діяльністю небанківських фінансових установ є однією з серйозних проблем роз­витку фінансового сектора в цілому. Недосконалість сучасного законодавства про небанківські фінансові установи та неадекватність системи регулювання та нагляду за діяльніс­тю небанківських фінансових установ також перешкоджає ефективному впровадженню політики уряду,направленої на поліпшення системи соціального забезпечення,в тому числі проведення медичної та пенсійної реформ

 

За період з 1991 року в Україні, на наш погляд, відбулося становлення фінансового ринку, оскільки, по-перше, створена необхідна нормативно-правова база, що регламентує функціонування фінансового ринку, по-друге, створені державні регулюючі органи, паралельно створені саморегулівні організації та професійні об’єднання, по-третє створені та функціонують практично з «нуля» небанківські фінансові установи та професійні учасники ринку. Водночас є цілий ряд проблемних моментів, пов’язаних з узгодженням особливостей практичного аспекту функціонування фінансового ринку, які не вирівняні з точки зору моделі, оскільки мають ряд неузгодженостей з нормативно-правовим регулюванням. Отже, враховуючи все вище-викладене, на сьогодні в Україні, на наш погляд, ми маємо фінансовий ринок трансформаційного типу з переважаючими ознаками банкоцентричної моделі, але з домінуванням промислово-фінансових груп у структурі власності.

Повний варіант роботи після придбання

 

Список використаних джерел

 

  1. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18.06.1991. – № 1201-XII. – .
  2. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття перша. Становлення монетарної політики в незалежній Україні // Вісник НБУ. – 2007. – С. 12-22.
  3. Концепція функціонування і розвитку ринку капіталів в Україні. – Українська фондова біржа, 1993. – www. ukrse.kiev.ua
  4. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.04.1994. – № 277. – www.rada.gov.ua.
  5. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 30.10.1996. № 448/96-ВР. .

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара