Класифікація персоналу (Код: 70)

Рейтинг:
Класифікація персоналу
zoom Увеличить изображение
Цена: 200.00 грн
Количество: 

1

План

Вступ
Питання 4 Класифікація персоналу за категоріями посад в організації
Питання 19 Методи планування персоналу
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Список використаної літератури

Вступ
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни.
Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив останніх конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропонування робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.
Трудові ресурси - це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до конкретної праці).
Для характеристики всієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни - персонал, кадри, трудовий колектив.
Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності.
Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на підставі тимчасового трудового договору (контракту).

ЗАДАЧА 1.

Служба управління персоналом великого підприємства містить декілька функціональних підсистем.
Уявіть, що Ви обіймаєте посаду менеджера з персоналу цієї організації. Виконайте поставлені завдання:
1. Розрахуйте планову чисельність кожної підсистеми служби управління персоналом.
2. Розрахуйте рівень керування в цій організації, обґрунтуйте розрахунки.
3. Побудуйте організаційну структуру служби управління персоналом зазначеної організації, зазначте назви всіх підрозділів та посади працівників в ній.
4. Розробіть систему заходів щодо скорочення або додаткового залучення працівників до служби управління персоналом оптової торговельної бази.
5. Складіть оперограму проектування системи управління персоналом великого торговельного підприємства із врахуванням трудомісткості всіх операцій, зазначених в умові задачі.

Показники

№ варіанта

6

Середньоспискова чисельність працівників організації, чол.

3750

у т.ч. чисельність управлінського персоналу, % від загальної чисельності працівників

38

Номінальний фонд робочого часу одного пра-цівника, год. на рік

255

Неявки на роботу, днів:

 

- чергові, додаткові та учбові відпустки

18,7

- інші неявки дозволені законом

3,1

- прогули

0,9

Середня тривалість робочого дня, год.

7,78

Коефіцієнт додаткових витрат часу, не врахованих в плановій трудомісткості

1,12

Річна трудомісткість функцій для кожної підсистеми служби управління персоналом, люд.-год.:

 

- найму, відбору та обліку персоналу

12150

- розвитку персоналу

8140

- планування та маркетингу персоналу

11150

- розробки засобів стимулювання праці

9850

- трудових відносин

4600

- умов праці

2970

- соціальної інфраструктури

8290

- юридичних послуг

2180

 ЗАДАЧА 2.

Провести соціометричне опитування в колективі, в якому Ви працюєте (7 – 10 чоловік), за формальним критерієм – робота. На його основі побудувати соціоматрицю і соціограму стосунків у колективі, а також визначити індивідуальні та групові індекси, що характеризують міжособистісні стосунки у групі.

ЗАДАЧА 3.

№ варіанта Завдання
3 Вивчити порядок проведення атестації робітників підприємства. Скласти атестаційний лист.

2

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара