Теоретичні основи обліку та контролю доходів бюджетних установ (Код: 106)

Рейтинг:
Теоретичні основи обліку та контролю доходів бюджетних установ
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

1

ЗМІСТ
ВСТУП........................................................................................
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
1.1. Економічний зміст та склад доходів бюджетних установ...................
1.2. Значення і завдання обліку та контролю доходів бюджетних установ...
1.3. Характеристика господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб'єкта дослідження.........................................................
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
2.1. Синтетичний та аналітичний облік доходів бюджетних установ.........
2.2. Порядок розкриття інформації про доходи бюджетних установ у звітності.......................................................................................
2.3. Використання інформаційних технологій в обліку доходів бюджетних установ........................................................................................
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення та організаційні засади контролю доходів бюджетних установ................................................
3.2. Методика контролю доходів бюджетних установ............................
3.3. Узагальнення та реалізація результатів контролю доходів бюджетних установ........................................................................................
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.................................................................................
ВИСНОВКИ..................................................................................
СПТСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................
ДОДАТКИ....................................................................................

РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

1.1. Економічний зміст та склад доходів бюджетних установ

Для того, щоб бюджетна установа виконувала свої функції, визначені її Положенням чи Статутом, їй в першу чергу необхідний план, в якому повинні бути визначені доходи, які вона має отримати протягом бюджетного періоду, та відповідні видатки, які будуть здыйснені на утримання установи, для здійснення нею своїх повноважень.
Згідно з п. 1 Порядком № 228 складання, розгляд, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.
Кошторис бюджетних установ є основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.
Будь який кошторис складається із двох частин:
• І частина "ДОХОДИ";
• ІІ частина "ВИДАТКИ".
В свою чергу і доходи і видатки складаються із загального та спеціального фондів (визначається законом про Держбюджет України на 2014 р.).
До загального фонду кошторису бюджетної установи можна віднести кошти, які надходять від сплати податків, зборів , надання послуг та від вищестоящої установи для утримання установи та витрачаються відповідно до визначених видів основної діяльності.
Загальний фонд бюджету охоплює всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду. На рівні бюджетних установ до доходів загального фонду належать кошти, які надходять із загального фонду бюджету для виконання бюджетними установами своїх основних функцій.
До спеціального фонду кошторису відносяться кошти, що надходять від сплати податків, зборів, надання послуг, які передбачені законом України про державний бюджет, та витрачаються на видатки за рахунок цих надходжень на конкретну мету, наприклад, для створення державних запасів та резервів.
Тому для створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету має бути видане рішення відповідної ради про створення такого фонду, в якому перераховуються конкретні джерела надходжень та видатки, що будуть здійснюватись за рахунок коштів цього фонду. Таке рішення приймається з дотриманням закону про Держбюджет України.
До доходів спеціального фонду бюджету належать власні надходження бюджетних установ. Спеціальний фонд бюджетної установи — це кошти, які надходять із конкретною метою і використовуються на відповідні видатки за рахунок цих надходжень. Доходи спеціального фонду бюджетної установи складаються із власних надходжень бюджетних установ і доходів за іншими надходженнями спеціального фонду. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 затверджено Перелік власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямки використання.
Власні надходження бюджетних установ — це кошти, одержані бюджетними установами від надання послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи здійснення іншої діяльності, з виконання окремих доручень, а також як гранти та дарунки (благодійні внески).

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара