Дипломна робота: Теоретичні основи обліку та контролю доходів бюджетних установ (Код: 114)

Рейтинг:
Дипломна робота: Теоретичні основи обліку та контролю доходів бюджетних установ
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 1. Економічний зміст та склад доходів бюджетних установ……………….
 2. Значення і завдання обліку та контролю доходів бюджетних установ…
 3. Характеристика господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідження…………………………………………………
 4. Синтетичний та аналітичний облік доходів бюджетних установ………
 5. Порядок розкриття інформації про доходи бюджетних установ у звітності……………………………………………………………………………
 6. Використання інформаційних технологій в обліку доходів бюджетних установ…………………………………………………………………………….
 7. Нормативно-інформаційне забезпечення та організаційні засади контролю доходів бюджетних установ…………………………………………
 8. Методика контролю доходів бюджетних установ……………………….
 9. Узагальнення та реалізація результатів контролю доходів бюджетних установ…………………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………………

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….

СПТСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………

ВСТУП

Постановка проблеми. Сучасні умови діяльності бюджетних установ вимагають від бухгалтерських служб не тільки здійснювати обліковий процес, але й впливати на зміцнення фінансово-економічного стану установи. Адже бюджетників у поточному році не забезпечили коштами у повному обсязі не лише на поточні потреби, а навіть на оплату праці. Тому отримання додаткових ресурсів за надання платних послуг зараз на першому плані.

Вирішальною та головною ланкою фінансо­вої системи є бюджет, за допомогою якого здійснюється перерозподіл більшої частини на­ціонального доходу. Бюджет забезпечує існуван­ня держави, розвиток економіки і культури. Дер­жава планує бюджет, його доходи та видатки, регулює через доходи всі бюджети — за рахунок передачі загальнодержавних доходів на регіо­нальні та місцеві рівні.

Однак, розглядаючи бюджет, ми бачимо, що основна проблема тут не тільки в нераціональній побудові структури розподілу окремих статей бюджету, але насамперед у простій нестачі коштів у результаті недовиконання доходної ча­стини бюджету. Таким чином, ключем до успіш­ного проведення реформи в Україні є успішна побудова, організація і виконання дохідної час­тини бюджету України. Справді, саме через не­довиконання дохідної частини уряд змушений скорочувати витрати бюджету.

Враховуючи напруженість бюджету, для змен­шення дефіциту коштів на утримання бюджетних установ необхідно активніше запроваджувати ко­мерційні відносини в розумних межах та згідно із законодавством. Важлива роль у втіленні в життя цих заходів належить раціональній організації бух­галтерського обліку, планування та контролю гос­подарської діяльності установ бюджетної сфери.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВКИ

У першому розділі проведено теоретичні дослідження обліку та контролю доходів бюджетних установ. Бухгалтерський облік доходів і витрат бюджетної установи являє собою впорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання установи і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного й документального обліку всіх господарських операцій.

У другому розділі розкрито організацію і методику обліку доходів бюджетних установ. Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Кристал» - позашкільний навчальний заклад, основною діяльністі якого є спортивна підготовка дітей, підлітків та молоді.

Засновником Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Кристал» є управління у справах сім’ї, молоді та спорт Херсонської обласної державної адміністрації. Засновник здійснюг фінансуванн школи, її матеріально-технічне забезпечення (Додаток А).

Головною метою Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Кристал» є задоволення потреб громадян і суспільства і держави у позашкільному вихованні молоді.

Мета спортивної підготовки в Спеціалізованій дитячо-юнацької школі олімпійського резерву з футболу «Кристал» - досягнення максимальні можливого для конкретного індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичної і психологічної підготовленості у футболуі.

Основні завдання спортивної підготовки в Спеціалізованій дитячо-юнацької школі олімпійського резерву з футболу «Кристал»:

-     всебічний гармонійний розвиток особистості;

-     фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізкультури спорту;

-     формування спеціальних знань, умінь і навичок, потрібних для успішної діяльності у футболуі;

-     засвоєння техніки і тактики обраного виду спорту;

-     забезпечення потрібного рівня розвитку рухових якостей, можливосте функціональних систем організму, що несуть основне навантаження у футболуі;

-     виховання належних моральних і вольових рис;

-     забезпечення необхідного рівня спеціальної підготовленості;

-     здобуття теоретичних знань і практичного досвіду, потрібних для успішні тренувальної та змагальної діяльності;

-     формування теоретичних і практичних навичок суддівства і обраного вид спорту.

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бюджетний кодекс - Бюджетний Кодекс України від 21.06. 2001 р. № 2542 - III.
 2. Порядок № 228 - Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання доходів і видатків бюджетних установ і організацій".
 3. Бюджетна класифікація № 604 - Наказ МФУ від 27.12.2001 р. "Про бюджетну класифікацію та її затвердження".
 4. План рахунків і Порядок їх застосування № 114 - Наказ ГУДКУ МФУ від 10.12.99 № 114 "Про затвердження рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ".

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара