Економічний аналіз

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
250.00 грн
Отзывов (0)
250.00 грн
Отзывов (0)
90.00 грн
Отзывов (0)
Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.
200.00 грн
Отзывов (0)
Курсова робота: Факторний аналіз прибутку сільськогосподарського підприємства на матеріалах СТОВ «Благовість»
75.00 грн