Право

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
На сьогодні термін "реклама" набуває традиційної і найбільш звичної форми привертання уваги споживача до продукту. Вона існує вже кілька століть і змінюється разом із навколишнім світом. Однак якщо в більшості країн розвиток реклами йшов відносно рівномірно та поступово, то в Україні, що довгий час розвивалася, більшість із процесів, зокрема рекламних, протікала то занадто швидко, то занадто повільно, а то й зовсім призупинялась. Тому за історію свого існування вітчизняна реклама відставала від розвитку реклам прогресивних країн. Але все ж таки згодом вітчизняна реклама спромоглася досягти певних висот. Почала формуватися нова інфраструктура рекламного ринку: видання - рекламна агенція - рекламодавець, почали збільшуватись обсяги реклами, а також якісний рівень послуг.
100.00 грн
Отзывов (0)
СОДЕРЖАНИЕ ВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 9 1.1. Понятие, сущность и основные черты наказаний, альтернативных лишению свободы 9 1.2. Исторические и социально-экономические аспекты практики применения альтернативных видов наказаний 19 1.3. Субъекты исполнения альтернативных наказаний 27 ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 44 2.1. Проблемы реализации или имплементации международных положений об альтернативных наказаниях в национальном законодательстве 44 2.2 Практика применения альтернативных наказаний за рубежом 69 ГЛАВА 3. ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 71 3.1. Практика исполнения альтернативных наказаний в Украине 71 3.2. Реформы исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы 74 ВЫВОДЫ 85 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 96
450.00 грн
Отзывов (0)
Задача: Розрахуйте теперішню вартість 623 грн., що будуть отримані через 8 років, плюс 1092 грн., які будуть отримані через 5 років після цього, за умови, що процентна ставка становить 7 %.
5.00 грн
Отзывов (0)
В статті комплексно досліджено джерела господарського права за чинним законодавством України. Проведено ретроспективний аналіз джерел господарського права. Удосконалено поняття джерел господарського права. Подано рекомендації щодо розгляду систем джерел господарського права. Ключові слова: господарське право, джерело права, господарське законодавство, договір, зви¬чай
10.00 грн
Отзывов (0)
Задача. Директор школи № 23 Семенюк уклав трудовий договір з студентом 4-го курсу денної форми навчання Павленко
5.00 грн