каси

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
1. Складіть програму аудиторської перевірки касових і банківських оперерацій. Порівняти дані балансу з даними синтетичного та аналітичного обліку. 2. Розробити робочі документи для перевірки відповідності наявності грошей у касі, на поточному рахунку; повноту і своєчасність оприбуткування грошей; доцільність використання коштів і додержання касової дисципліни, документального відображення операцій з грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку. 3. На основі проведеного аудиту касових операцій визначити: - Суму перевищення встановленого банком ліміту залишку грошей в касі; - Встановити повноту оприбуткування готівки, використання її за цільовим призначенням за наступними операціями: 4. На основі проведеного аудиту банківських операцій визначити: - правильність використання коштів , списаних з рахунка підприємства; - встановити повноту зарахування готівки, використання її за цільовим призначенням за операціями
70.00 грн