Інвестиції

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
Під час аналізу інвестиційного проекту щодо початку нового однопродуктового виробництва з’ясовано, що початкові інвестиції проекту становитимуть 5 млн. грн., ціна реалізації продукції – 60 грн., прямі матеріальні витрати – 10 грн., витрати на оплату праці у розрахунку на одиницю продукції – 12 грн., витрати на електроенергію – 9 грн. За нормативного завантаження виробничих потужностей підприємство зможе виробляти 70 тис. виробів на рік. Термін реалізації проекту 8 років, дисконтна ставка — 15%. Необхідно визначити допустиме відхилення ціни продукції проекту.
15.00 грн
Отзывов (0)
Розрахувати коефіцієнти варіації для кожного року реалізації інвестиційного проекту. Визначити для кожного року коефіцієнт конвертування (at), якщовідомо, що на кожні 10% коефіцієнта варіації at буде знижуватися на 0,1. Розрахувати показник NPV з використанням методу еквівалентів визначеності та за умови, щобезризикова ставка дисконту – 6% За результатами аналізу зробити висновки.
25.00 грн
Отзывов (0)
Розрахуйте теперішню вартість 623 грн., що будуть отримані через 8 років, плюс 1092 грн., які будуть отримані через 5 років після цього, за умови, що процентна ставка становить 7 %.
5.00 грн
Отзывов (0)
Задача: Розрахуйте величину початкових інвестиційних витрат, коли відомо: капітальні витрати – 4 млн. грн.; виручка від продажу основних засобів, які було замінено – 0,2 млн. грн.; витрати по демонтажу обладнання – 0,1 млн. грн.; податкові платежі, пов’язані з реалізацією активів – 0,04 млн. грн.; інвестиційний податковий кредит – 0,85 млн. грн.; інвестиції в чистий оборотний капітал – 1,36 млн. грн.
5.00 грн