Фізика

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
Задача: Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 0,02Тл по колу, маючи імпульс 6,4х10-23кг м/с. знайдіть радіус (у см) цього кола.
5.00 грн
Отзывов (0)
При куті падіння 60 градусів кут заломлення дорівнює 40 градусів. Визначте кут заломлення в цьому середовищі, якщо кут падіння становить 30 градусів.
5.00 грн
Отзывов (0)
Електрон влітає зі швидкістю 107 м/с в отвір у ніжній пластині конденсатора. Напруга на конденсаторі стала і дорівнює 425В. Визначте максимальне віддалення електрона від нижньої пластини, якщо вектор його початкової швидкості складає кут 30 з вектором напруженості поля
5.00 грн
Отзывов (0)
Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U=400В, потрапив в однорідне магнітне поле з індукцією В=1,5мТл. Визначте радіус кривизни траєкторії електрона. Вектор швидкості електрона перпендикулярний до ліній магнітної індукції.
5.00 грн
Отзывов (0)
Елемент з внутрішнім опором 2 Ом та ЕРС=10В замкнений провідником 12 Ом. Яка кількість теплоти виділиться в провіднику за 6 с?
5.00 грн
Отзывов (0)
Контур радіоприймача налаштовано на радіостанцію частотою 9МГц. Як необхідно змінити ємність конденсатора коливального контуру радіоприймача для налаштування його на хвилю довжиною 50м?
5.00 грн
Отзывов (0)
Плоский повітряний конденсатор під’єднаний до джерела напруги 200В. на скільки зменшиться напруга електричного поля в конденсаторі, якщо відстань між пластинами збільшити від 1 до 2см?
5.00 грн