Землекористування

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 1.1 Методичні аспекти інноваційного управління земельною власністю 1.2 Законодавче забезпечення інноваційного управління земельною власністю 1.3 Зарубіжний досвід управління земельною власністю РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВА 2.1 Загальна характеристика інноваційного управління земельною власністю 2.2. Аналіз проблем розвитку інноваційного управління земельною власністю 2.3. Аналіз ефективності інноваційного управління земельною власністю РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 3.1 Обгрунтування рекомендацій вдосконалення механізму управління земельною власністю 3.2 Впровадження інновацій в управління земельною власністю 3.3 Вдосконалення законодавств для підвищення ефективності управління земельними ресурсами ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
150.00 грн
Отзывов (0)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ 1.1 Методичні аспекти управління сільськогосподарським землекористуванням 1.2 Сутність управління сільськогосподарським землекористуванням 1.3 Законодавче забезпечення управління сільськогосподарського землекористування РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 2.1 Оцінка структури управління сільськогосподарським землекористуванням 2.2 Аналіз ефективності управління сільськогосподарським землекористуванням 2.3 Вплив соціально-демографічних чинників на управління сільськогосподарським землекористуванням РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ 3.1 Обґрунтування методів управління сільськогосподарським землекористуванням 3.2 Подальший розвиток законодавчого забезпечення управління сільськогосподарським землекористуванням 3.3 Вплив змін у системі управління землеустром в Україні ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
150.00 грн
Отзывов (0)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА СПОРУД 1.1. Інвентаризація земель 1.2. Інвентаризація споруд 1.3. Світовий досвід інвентаризації земель та споруд Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ КАДАСТРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА СПОРУД 2.1. Показники діяльності Головного управління Держземагентства Миколаївської області із застосуванням кадастрових технологій в інвентаризації земель та споруд 2.2. Реформування кадастрової системи в Миколаївській області Висновок до розділу 2 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 3.1 Розробка географічної інформаційної системи для узагальнення досліджень заповідних територій та проектування екологічної мережі Миколаївської області 3.2. Вдосконалення автоматизації земельних ресурсів на основі геоінформаційних систем Висновок до розділу 3 ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
85.00 грн
Отзывов (0)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ 1.1 Методичні аспекти поняття землеуcтрою 1.2 Функції землеустрою 1.3 Правова основа землеустрою України Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЯК ФУНКЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 2.1 Земельна власність, її види та форма 2.2 Розгляд і затвердження землевпорядної документації 2.3 Діяльність Державного земельного кадастру Висновок до розділу 2 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЯК ФУНКЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 3.1 Формування фонду перерозподілу земель 3.2 Подальший розвиток законодавчого забезпечення розвитку землекористування в Україні 3.3 Вплив змін у системі управління землеустрєм в Україні Висновок до розділу 3 ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
150.00 грн
Отзывов (0)
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 1.1 Сутність та та поняття реєстрації земельних ділянок 1.2 Створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок 1.3 Законодавче забезпечення державної реєстрації земельних ділянок Висновок до розділу І РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 2.1. Аналіз діяльності Державного кадастрового реєстратора 2.2. Оцінка сучасного стану реєстрації земельних ділянок 2.3. Процедура реєстрації земельних ділянок Висновок до розділу ІІ РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 3.1 Аналіз проблем при реєстрації земельних ділянок 3.2 Удосконалення законодавчої бази реєстрації земельних ділянок 3.3 Зарубіжний досвід реєстрації земельних ділянок Висновок до розділу ІІІ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
75.00 грн
Отзывов (0)
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 1.1 Сутність та сучасна характеристика інфраструктури землекористування 1.2 Перспективи та рішення розвитку ринка інфраструктури землекористування 1.3 Законодавче забезпечення розвитку інфраструктури землі РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 2.1. Аналіз розвитку інфраструктури землекористування в Миколаївській області 2.2. Аналіз сучасного стану інноваційної інфраструктури землекористування 2.3. Аналіз проблем розвитку землекористування РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 3.1 Удосконалення законодавчої бази розвитку інфраструктури 3.2 Розвиток земельних банків 3.3 Моделювання впорядкування терироріальних структур землекористувань ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
70.00 грн
Отзывов (0)
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади розвитку інформаційного забезпечення в сільськогосподарському землекористуванні 1.1. Методичні аспекти ІТ-технологій в с/г землекористуванні 1.2. Світовий досвід розвитку ІТ-технологій Розділ 2. Аналіз та оцінка розвитку ІТ-технологій в с/г землекористуванні 2.1. Аналіз організаційної структури розвитку ІТ-технологій 2.2. Аналіз методичного забезпечення розвитку ІТ-технологій Розділ 3. Шляхи розвитку ІТ-технологій в с/г землекористуванні 3.1. Використання світового досвіду розвитку ІТ-технологій в Україні 3.2. Рекомендації вдосконалення законодавчого забезпечення розвитку ІТ-технологій Висновки Список використаних джерел
85.00 грн
Отзывов (0)
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретико-методологічні засади земельного банку в системі управління земельними ресурсами 1.1. Загальна характеристика та методологічні засади управління земельним банком в системі земельними ресурсами 1.2. Нормативно-правове та організаційне регулювання діяльності в Україні на сучасному етапі 1.3. Зарубіжний досвід управління земельними ресурсами РОЗДІЛ ІІ Аналіз та сучасний стан земельного банку в системі управління земельними ресурсами 2.1. Сучасний стан земельного банку в системі управління земельними ресурсами 2.2. Аналіз показників земельного банку в системі управління земельними ресурсами 2.3. Стан розвитку управління земельними ресурсами РОЗДІЛ ІІІ Вдосконалення системи управління земельними ресурсами 3.1. Проблемні аспекти державного регулювання діяльності управління земельними ресурсами 3.2. Перспективи розвитку земельного банку в системі управління земельними ресурсами 3.3. Шляхи вдосконалення управління земельними ресурсами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
90.00 грн
Отзывов (0)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ПРИ ВИЗНАЧЕНІ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 1.1 Формування земельного ринку та ринкових відносин 1.2 Правовстановлюючі документи на землю 1.3 Форми права власності на землю Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ПРИ ВИЗНАЧЕНІ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 2.1. Стан і динаміка права власності на землю в Україні 2.2. Умови надання права власності на землю та права землекористування 2.3 Аналіз та оцінка реформування земельних і майнових відносин в Україні Висновок до розділу 2 РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ПРИ ВИЗНАЧЕНІ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 3.1 Врегулювання земельних відносин та права власності на землю у аграрному секторі 3.2. Винекнення агрохолдінгів, передача майнових прав у оренду 3.2. Удосконалення майнових прав в аграрній сфері Висновок до розділу 3 ВИСНОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
150.00 грн
Отзывов (0)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРНОЇ РЕФОРМИ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 1.1 Поняття земельної реформи та земельної політики 1.2 Законодавча база земельної політики 1.3 Іноземний досвід проведення земельних реформ та земельної політики РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 2.1 Державна земельна політика в Україні, стан і стратегія розвитку 2.2 Етапи формування та реалізації державної земельної політики 2.3 Недоліки в організаційному забезпеченні процесів формування та реалізації земельної політики РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ РЕФОРМИ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 3.1 Головні напрями вдосконалення структурних реформ та державної земельної політики 3.2 Удосконалення земельного кодексу України 3.3 Стратегічне планування структурних реформ та державної земельної політики ВИСНОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
90.00 грн
Отзывов (0)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 1.1 Сутність управління використанням та охороною земельних ресурсів 1.2 Законодавче забезпечення управління використанням та охороною земельних ресурсів 1.3 Світові досягнення управління використанням та охороною земельних ресурсів РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 2.1 Аналіз розвитку управління використанням та охороною земельних ресурсів 2.2 Оцінка розвитку управління використанням та охороною земельних ресурсів РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 3.1 Головні напрями вдосконалення управління використанням та охороною земельних ресурсів 3.2 Вдосконалення економічних важелів як основних аспектів охорони та раціонального використання земель ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
150.00 грн