Бюджет

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
250.00 грн
Отзывов (0)
85.00 грн
Отзывов (0)
85.00 грн
Отзывов (0)
На основі даних, наведених у таблицях: а) скласти баланс бюджетної установи на початок звітного місяця; б) скласти журнал кореспонденції рахунків за грудень; в) відобразити у Книзі «Журнал-Головна» господарські операції за грудень; г) відкрити рахунки бухгалтерського обліку, відобразити на них операції за грудень, підрахувати обороти та кінцеві залишки; д) скласти оборотній баланс; е) скласти фінансову звітність за 20__ рік: баланс за 20__ рік; звіт про надходження та використання коштів загального фонду; звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги; звіт про заборгованість за бюджетними коштами; звіт про рух матеріалів та продуктів харчування; звіт рух необоротних активів; звіт про результати фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності необхідно використовувати типові форми, затверджені Державним казначейством України та Міністерством фінансів. Електронний варіант звітності має містити всі реквізити, передбачені типовими формами.
25.00 грн